KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) Dòng: AA6

Dòng: AA6

– Quyết định số: 3377/QĐ-BNN-TCLN ngày 16 tháng 12 năm 2010

– Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Nguyễn Văn Chiến

– Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chủ yếu một thân, ít cành nhánh, thân thẳng, chiều cao dưới cành lớn.

+ Sinh trưởng nhanh trên lập địa tương đối bằng phẳng, độ sâu tầng đất mặt mỏng đạt 19,79 m3/ha/năm.

+ Khả năng chống chịu bệnh tốt, không bị bệnh phấn hồng

– Vùng áp dụng: Thừa Thiên Huế và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống

AA6