Lâm nghiệp Việt Nam 1945-2000

Tên gốcLâm nghiệp Việt Nam 1945-2000
Tên tạm dịch
Người nhập liệuNTP
Tác giả
Địa chỉ liên hệ
Các tác giảBộ Nông nghiệp &PTNT
Địa chỉ xuất bảnNXB Nông nghiệp
Ngày xuất bản2001.
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trúTiếng Việt.
Từ khóa chínhLâm nghiệp Việt Nam. Nguồn nhân lực lâm nghiệp.
Từ khóa phụTài nguyên rừng. Mất rừng.
Biên tập viênĐT Hằng.
Ký hiệu kho
Kho lưu trữTVv.1612/2001, VKHLN
Tóm tắtTập sách này đã cố gắng tổng hợp và biên soạn những diễn biến chủ yếu của quá trình xây dựng và phát triển lâm nghiệp trong 55 năm qua, bước đầu hệ thống hoá những tư liệu, sự kiện, thành tựu, những thiếu sót, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lâm nghiệp trong thời kỳ 1945-2000. Tập sách này cũng đã cố gắng trình bày những nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn quân, tòan dân ta đối với sự nghiệp phát triển lâm nghiệp trong hơn nửa thế ký qua.