Project Potential Research at Ministerial level: “Research on improving light trap equipment to kill insects harmful to agricultural and forestry crops with high efficiency and using solar power.”

GENERAL INFORMATION: Under research program: (of) Ministry of Agriculture and Rural Development Funding institution: Ministry of Agriculture & Rural Development Research lead organization: Vietnamese Academy of Forest Sciences Research implementation unit: Research Institute of Forest Industry Research leader: PhD. Le Xuan Phuc Implementation time: 2022-2023 RESEARCH OBJECTIVES AND CONTENT: Objectives: - Design and manufacture an improved multifunction light … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 6-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 6 - 2023 1. Biến dị di truyền về sinh trưởng, độ thẳng thân và cành nhỏ của loài Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) trong khảo nghiệm hậu thế tại Đồng Phú, Bình Phước Genetic variation, stem straightness and brach thickness of Acacia auriculiformis in progeny trial in Dong Phu, Binh Phuoc Nguyễn Văn Đăng Vũ Đình Hưởng Kiều Mạnh Hà Hồ Tố Việt Nguyễn Xuân Hải Đỗ Hữu Sơn Dương Hồng Quân 3 2. Đánh giá mối quan hệ di truyền cây Thảo quả … [Read more...]

Project Potential Research at Ministerial level: “Research on production forest insurance and support policies proposals in some provinces “

GENERAL INFORMATION: Under research program: (of) Ministry of Agriculture and Rural Development Funding institution: Ministry of Agriculture & Rural Development Research lead organization: Vietnam Academy of Forest Sciences Research implementation unit: Forestry Economic Research Center Research leader : PhD. Nguyen Tien Hai Implementation time : 2022-2023   RESEARCH OBJECTIVES AND CONTENT: Objectives: Synthesize the theoretical basis and practical … [Read more...]

Project “Technology completion for the manufacture of bamboo scrimber as construction and interior materials”.

GENERAL INFORMATION: Under research program: (of) Ministry of Agriculture and Rural Development Funding institution: Ministry of Agriculture & Rural Development Research lead organization: Vietnamese Academy of Forest Sciences Research implementation unit: Research Institute of Forest Industry Project leader: PhD. Nguyen Thi Phuong Project duration: 2021-2023 RESEARCH OBJECTIVES AND CONTENT: Objectives: - Technology completion for the manufacture of bamboo … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 5-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2023 1. Thực trạng nguồn tài nguyên cây dược liệu quý hiếm ở một số đảo vùng Nam Bộ, Việt Nam Status of rare medical plant resources in some Southern Islands of Vietnam Đặng Văn Sơn Nguyễn Quốc Bảo Trương Bá Vương Phạm Quốc Trọng Hồ Nguyễn Quỳnh Chi Lê Văn Thọ Nguyễn Thị Mai Hương 3 2. Nghiên cứu nhân giống in vitro các dòng Tếch nhập nội K05 và PKU13 Research on in vitro propagation of introduced Tectona grandis clones K05 and … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2023 1. Nghiên cứu chọn lọc giống keo sinh trưởng nhanh và chống chịu bệnh chết héo cho trồng rừng tại Lương Sơn, Hòa Bình Selection of fast growing and ceratocystis wilt tolerant acacia cultivars for afforestation in Luong Son, Hoa Binh Nguyễn Đức Kiên Dương Hồng Quân Ngô Văn Chính 3 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống thủy tùng (Glyptostrobus pensilis (Staunton Ex D. Don) K. Koch) bằng phương pháp ghép trên rễ thở tại Đắk Lắk, Việt … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2023 1. Nghiên cứu chọn lọc dòng vô tính bạch đàn lai sinh trưởng nhanh tại Mường Ảng, Điện Biên Selection of fast-growing eucalyptus hybrid clones in Muong Ang, Dien Bien Nguyễn Đức Kiên Đỗ Hữu Sơn Lã Trường Giang Ngô Văn Chính 3 2. Nghiên cứu chọn lọc giống bạch đàn lai cho trồng rừng tại vùng Lương Sơn, Hòa Bình Selection of eucalyptus hybrid cultivars for commercial plantation in Luong Son district, Hoa Binh province Nguyễn Thị Bích … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2023 1. Khối lượng riêng và mô đun đàn hồi có phải là tính trạng tiềm năng trong cải thiện chất lượng gỗ Keo lá liềm ở miền Trung Basic density and modulus of elasticity as potential traits in improvement of wood quality of Acacia crassicarpa in Central Vietnam Phí Hồng Hải La Ánh Dương Lê Xuân Toàn 3 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây mù u (Calophyllum inophyllum L.) bằng phương pháp ghép Research on propagation of Calophyllum … [Read more...]

Project: Study on integrated management of insect pests and diseases on Docynia indica in northern Vietnam

GENERAL INFORMATION: Funding institution: Ministry of Science and Technology Project lead organization: Vietnam Academy of Forestry Sciences Project implementation organization: Forest Protection Research Center Project leader: Professor Pham Quang Thu Implementation time: 11/2018 - 4/2023 RESEARCH OBJECTIVES AND CONTENTS: Objectives: Determine the composition list of insect pest and disease on Docynia indica. Determine the biological and ecological characteristics … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2023 1. Nghiên cứu nhân giống gia đình cây trội Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) từ hạt bằng phương pháp nuôi cấy mô In vitro propagation of Pinus caribaea Morelet from seeds of plus tree family Lưu Thị Quỳnh Văn Thu Huyền Nguyễn Anh Dũng Hoàng Thị Hồng Hạnh Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Hiên Đỗ Hữu Sơn Cấn Thị Lan Mai Thị Phương Thúy 5 2. Nghiên cứu nhân giống các dòng Tràm năm gân Q15.38, Q15.013, Q16.427 (Melaleuca quinquenervia … [Read more...]

[logo-slider]