Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2024

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2024   1. New species, Impatiens lobulifera (Balsaminaceae) in the flora of Vietnam Bổ sung loài Impatiens lobulifera (họ Balsaminaceae) cho hệ thực vật Việt Nam Quan Ngoc Chu L.V. Averyanov Hai Dai Vo Dang Hai Nguyen Ha Van Dang Yen Thi Nguyen Ly Van Nguyen Cuong Huu Nguyen 3 2. Nghiên cứu tuyển chọn cây trội Tô hạp điện biên (Altingia siamensis Craib) tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên Research selection dominant tree … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 6-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 6 - 2023 1. Biến dị di truyền về sinh trưởng, độ thẳng thân và cành nhỏ của loài Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) trong khảo nghiệm hậu thế tại Đồng Phú, Bình Phước Genetic variation, stem straightness and brach thickness of Acacia auriculiformis in progeny trial in Dong Phu, Binh Phuoc Nguyễn Văn Đăng Vũ Đình Hưởng Kiều Mạnh Hà Hồ Tố Việt Nguyễn Xuân Hải Đỗ Hữu Sơn Dương Hồng Quân 3 2. Đánh giá mối quan hệ di truyền cây Thảo quả … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2023 1. Nghiên cứu chọn lọc giống keo sinh trưởng nhanh và chống chịu bệnh chết héo cho trồng rừng tại Lương Sơn, Hòa Bình Selection of fast growing and ceratocystis wilt tolerant acacia cultivars for afforestation in Luong Son, Hoa Binh Nguyễn Đức Kiên Dương Hồng Quân Ngô Văn Chính 3 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống thủy tùng (Glyptostrobus pensilis (Staunton Ex D. Don) K. Koch) bằng phương pháp ghép trên rễ thở tại Đắk Lắk, Việt … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2023 1. Nghiên cứu chọn lọc dòng vô tính bạch đàn lai sinh trưởng nhanh tại Mường Ảng, Điện Biên Selection of fast-growing eucalyptus hybrid clones in Muong Ang, Dien Bien Nguyễn Đức Kiên Đỗ Hữu Sơn Lã Trường Giang Ngô Văn Chính 3 2. Nghiên cứu chọn lọc giống bạch đàn lai cho trồng rừng tại vùng Lương Sơn, Hòa Bình Selection of eucalyptus hybrid cultivars for commercial plantation in Luong Son district, Hoa Binh province Nguyễn Thị Bích … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2023 1. Nghiên cứu chọn lọc dòng vô tính bạch đàn lai sinh trưởng nhanh tại Mường Ảng, Điện Biên Selection of fast-growing eucalyptus hybrid clones in Muong Ang, Dien Bien Nguyễn Đức Kiên Đỗ Hữu Sơn Lã Trường Giang Ngô Văn Chính 3 2. Nghiên cứu chọn lọc giống bạch đàn lai cho trồng rừng tại vùng Lương Sơn, Hòa Bình Selection of eucalyptus hybrid cultivars for commercial plantation in Luong Son district, Hoa Binh province Nguyễn Thị Bích … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2023 1. Khối lượng riêng và mô đun đàn hồi có phải là tính trạng tiềm năng trong cải thiện chất lượng gỗ Keo lá liềm ở miền Trung Basic density and modulus of elasticity as potential traits in improvement of wood quality of Acacia crassicarpa in Central Vietnam Phí Hồng Hải La Ánh Dương Lê Xuân Toàn 3 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây mù u (Calophyllum inophyllum L.) bằng phương pháp ghép Research on propagation of Calophyllum … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2023 1. Nghiên cứu nhân giống gia đình cây trội Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) từ hạt bằng phương pháp nuôi cấy mô In vitro propagation of Pinus caribaea Morelet from seeds of plus tree family Lưu Thị Quỳnh Văn Thu Huyền Nguyễn Anh Dũng Hoàng Thị Hồng Hạnh Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Hiên Đỗ Hữu Sơn Cấn Thị Lan Mai Thị Phương Thúy 5 2. Nghiên cứu nhân giống các dòng Tràm năm gân Q15.38, Q15.013, Q16.427 (Melaleuca quinquenervia … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 6-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 6 - 2022 1. Nghiên cứu chọn lọc dòng vô tính Keo lá tràm sinh trưởng nhanh cho vùng Đông Nam Bộ Selection of fast growing Acacia auriculiformis for planting in the Southeast Vietnam Nguyễn Đức Kiên Ngô Văn Chính Dương Hồng Quân 5 2. Nghiên cứu đa dạng di truyền các biến chủng Thông caribe được trồng tại Việt Nam bằng chỉ thị ISSR Evaluation of the genetic diversity and population structure of Pinus caribaea in Vietnam Trần Đức … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 5-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2022 1. Kết quả nghiên cứu nhân giống Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) từ hạt tại tỉnh Sơn La Results of production by seed and growth Amomum longiligulare T.L.Wu in the narratory stage in Son La Nguyễn Thị Bích Ngọc Trần Anh Tuấn Nguyễn Vũ Giang Đa Ly Phon Sít Thị Păn Nha 5 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài Đỗ quyên lá nhọn (Rhododendron moulmainense Hook. f.) bằng hom Cutting propagation of Rhododendron moulmainense Hook. … [Read more...]

 Special Issue Number 2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ CHUYÊN SAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 2022 1. Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 10 năm xây dựng và phát triển (2012 - 2022)   Đào Ngọc Quang Phạm Quang Thu 5 2. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong lĩnh vực nghiên cứu bảo vệ rừng Application of molecular techniques in forest protection research Trần Thanh Trăng Đặng Như Quỳnh Trần Xuân Hưng Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Minh Chí Trần Anh Tuấn Đào Ngọc Quang Phạm Quang … [Read more...]

[logo-slider]