Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2018   1 Thành phần loài và sinh cảnh thực vật Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An Species composition and habitat of plants in Lang Sen wetland reserve, Long An province Đặng Văn Sơn Lê Pha Phạm Văn Ngọt Nguyễn Linh Em Nguyễn Thị Mai Hương Hoàng Nghĩa Sơn 3 2 Ảnh hưởng của chế độ ngập đến tính đa dạng thực vật thân thảo tại Ban Quản lý rừng Tràm Gáo Giồng tỉnh Đồng Tháp Effect of inundation regime … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2018   1 Chọn giống Trôm (Sterculia foetida L.) theo hướng lấy mủ ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ Breeding Sterculia foetida L. for gum purposes in dry land of South Central Vietnam Phùng Văn Khen Phùng Văn Khang Nguyễn Trọng Nam 3 2 Nghiên cứu các giai đoạn phát triển và gieo ươm  Sâm lai châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus Komatsu, Shu & Cai) Phenology growth stages and germination of Laichau ginseng (Panax … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2018   1 Vai trò của nghiên cứu khoa học và đào tạo trong phát triển lâm nghiệp bền vững The role of research and training in subtainable forestry development Phạm Thế Dũng 3 2 Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Investigating diversity of medicinal plants at Tan Phu protection forest, Dong Nai province Nguyễn Thị Ngọc Linh Trần Hà Diễm My Đỗ Thị Cẩm Hoàng Nguyễn Hoàng … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2017   1 Đa dạng họ Hồ tiêu (Piperaceae) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa Đậu Bá Thìn Nghiêm Thị Giang Hoàng Văn Chính Diversity plants of Piperaceae from Ben En National Park, Thanh Hoa province 5 2 Đa dạng cây thuốc ở xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Lê Thị Hương Hoàng Thanh Sơn Nguyễn Tiến Cường Đậu Bá Thìn Nguyễn Xuân Trường Diversity of medicinal plants in Muong Long commune, Ky Son district, … [Read more...]

Special Issue Number 2017

  TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ ĐẶC BIỆT - 2017       1 Thực trạng và định hướng nghiên cứu khoa học lâm nghiệp tại các tỉnh phía Nam Nguyễn Thị Bích Ngọc Kiều Tuấn Đạt Hoàng Văn Thắng Phạm Thế Dũng Status and research orientation of forestry in the Southern provinces 5 2 Công tác chọn, tạo giống cây rừng trong phát triển lâm nghiệp ở các tỉnh phía Nam Nguyễn Đức Kiên Hà Huy Thịnh Nguyễn Hoàng Nghĩa Breeding and selection … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2017   1 Đa dạng loài cây dược liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu tỉnh Yên Bái Hồ Ngọc Sơn Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Văn Huy Biodiversity survey of medicinal plants in Na Hau nature reserve, Yen Bai province 5 2 Ảnh hưởng của các thời điểm trồng trong vụ xuân 2017 đến sinh trưởng và năng suất cây Giảo cổ lam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Trần Trung Kiên Trần Đình Hà Phan Thị Thu Hằng Dương Trung … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2017    1. Nghiên cứu nhân giống vô tính  cây Ươi (Scaphium macropodum (Miq))  bằng phương pháp chiết cành Đoàn Đình Tam Lê Quốc Huy Vũ Quý Đông Research on clonal propagation of Scaphium macropodum (Miq) using marcotting method 3 2. Kiểm nghiệm phẩm chất gieo ươm  hạt Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How)  và ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng cây con Nguyễn Thị Bích Ngọc Quality testing germination … [Read more...]

Project Inception Workshop “Promoting Sustainable Forest Products Management of Forest Companies in Vietnam”

Sustainable forest management and forest certification is one of the top priorities in the forestry sector in Vietnam. The Forestry Development Strategy 2006-2020 sets the target to achieve at least 30% of production forest areas will have certification of sustainable forest management by 2020. However, the implementation of sustainable forest management and forest certification in Vietnam is far behind the expected targets. As of 2016, about 205,000 ha of forest are certified for sustainable … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2017

    TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2017   1 Phân tích đa dạng di truyền một số loài bạch đàn làm cơ sở cho việc lai tạo giống mới Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thị Linh Đam Analysis of genetic diversity in eucalyptus as basis for breeding program 1 2 Nghiên cứu chỉ thị SSR liên quan đến tính trạng sinh trưởng của bạch đàn lai (E. urophylla x E. exserta, E. urophylla x E. camaldulensi ) Nguyễn Thị Linh Đam, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Special issue Number 2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP - CHUYÊN SAN 2017 Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ TS. Kiều Tuấn Đạt 1 1. Nghiên cứu nhân giống Trôm (Sterculia foetida L.) bằng phương pháp giâm hom và ghép cành Phùng Văn Khang Phùng Văn Khen Study propagation of Sterculia foetida L. by cutting and grafting method 2 2. Nghiên cứu kỹ thuật vi nhân giống Lan kim tuyến (Anoectochilus sp.) Nguyễn Thị Lệ Hà Phạm Thị Mận Cao Minh Thủy Nguyên Phạm Thụy Nhật … [Read more...]