Project: “Perfecting the technology of producing high-quality multilaminar block from some plantation woods for furniture and art products”.

GENERAL INFORMATION: Funding institution: Ministry of Agriculture & Rural Development of Vietnam Project lead organization: Vietnamese Academy of Forest Sciences Project implementation organization: Research Institute of Forest Industry Project leader: MSc.Ha Tien Manh Implementation time: 2020-2022 TARGETS AND RESEARCH CONTENTS: Targets: Produce multilaminar blocks with diverse sizes, high mechanical and physical properties and high aesthetics, used for experimental … [Read more...]

Project “Research on selection of varieties and intensive afforestation techniques of Prunus arborea (Blume) Kalkman for providing lager timber in the Northeast and Northwest regions, Vietnam”

Project leader: Dr. Hoang Van Thang Lead implementing institution: Vietnamese Academy of Forest Sciences Funding agency: Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam Implementation period: five years, from 1/2017 to 12/2021 Objectives of the study: (i) To select at least 100 plus trees of P. arborea, at least two provenances and five promising families of P. arborea per region; (ii) To establish 6 ha of provenance testing models and 10 ha of experimental model of … [Read more...]

Project: “Research on cultivar selection and silvicultural techniques of Huynh (Tarrietia javanica Blume) intensive reforestation for supplying large timber in the Northern and Southern Central regions”

GENERAL INFORMATION: Program: Research topic by the Ministry of Agriculture and Rural Development Presiding institution: Vietnamese Academy of Forest Sciences Implementing institution: Forestry Science Center for Northern Central Vietnam Project leader: Dr. Pham Xuan Dinh Implementation period: 2018-2022 TARGETS AND RESEARCH CONTENTS: Targets: Additional identification of some of the forestry features of the Huynh (Tarrietia javanica Blume) tree. Select 50 … [Read more...]

Project: Breeding and planting method development of Chukrasia tabularis for high productivity and tolerance of shoot-tip borer in Vietnam.

GENERAL INFORMATION: Funding institution: Ministry of Agriculture & Rural Development of Vietnam Project lead organization: Vietnamese Academy of Forest Sciences Project implementation organization: Forest Protection Research Centre Project leader: Dr. Nguyen Minh Chi Implementation time: 2018-2022 TARGETS AND RESEARCH CONTENTS: Targets: - To select 100 plus trees of Chukrasia tabularis in the Northwest and North Central regions. - To identify at least 1 … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 5-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2022 1. Kết quả nghiên cứu nhân giống Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) từ hạt tại tỉnh Sơn La Results of production by seed and growth Amomum longiligulare T.L.Wu in the narratory stage in Son La Nguyễn Thị Bích Ngọc Trần Anh Tuấn Nguyễn Vũ Giang Đa Ly Phon Sít Thị Păn Nha 5 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống loài Đỗ quyên lá nhọn (Rhododendron moulmainense Hook. f.) bằng hom Cutting propagation of Rhododendron moulmainense Hook. … [Read more...]

 Special Issue Number 2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ CHUYÊN SAN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG 2022 1. Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 10 năm xây dựng và phát triển (2012 - 2022)   Đào Ngọc Quang Phạm Quang Thu 5 2. Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong lĩnh vực nghiên cứu bảo vệ rừng Application of molecular techniques in forest protection research Trần Thanh Trăng Đặng Như Quỳnh Trần Xuân Hưng Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Minh Chí Trần Anh Tuấn Đào Ngọc Quang Phạm Quang … [Read more...]

The Annual Steering Committee Meeting in 2022 of the AFoCO Project: Improving Pinus caribaea Morelet for Plantation on Degraded Land in Viet Nam’s Northern Mountainous Region

On 30 November 2022, in Ha Noi City, Viet Nam, The Forest Science Centre of North-Eastern Viet Nam (FSNE) that belongs to the Vietnamese Academy of Forestry Sciences (VAFS), organized the Annual Steering Committee Meeting in 2022 of the AFoCO Project “Improving Pinus caribaea Morelet for Plantation on Degraded Land in Viet Nam’s Northern Mountainous Region” that to be funded by the Asian Forestry Cooperation Organization (AFoCO). The objectives of the Meeting were to review the implementation … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2022 1. Nghiên cứu chọn giống keo lai mới sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Selection of fast growing acacia hybrid clones for afforestation in South Central Coast of Vietnam Nguyễn Đức Kiên Ngô Văn Chính Dương Hồng Quân 5 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Thông 5 lá (Pinus dalatensis) tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Research on propagation to Pinus dalatensis at Da Lat city, Lam Dong province Lê Hồng Én Lê … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2022 1. Đa dạng hệ thực vật rừng tại Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Forest vegetable diverse in the special-use forest protecting the landscape of Ha Long Bay, Quang Ninh province Hoàng Văn Thắng Trịnh Ngọc Bon Cao Văn Lạng Nguyễn Văn Trường Vũ Duy Văn Nguyễn Văn Tuấn Phạm Văn Viện Trần Xuân An 5 2. Kết quả di thực Sâm ngọc linh ở Việt Nam An assessment of Ngoc linh ginseng introduction to new sites in … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2022 1. Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc được sử dụng trong chữa trị bệnh đái tháo đường ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang Using diverse resources of medicinal plants in diabetes treatment in Bay Nui areas, An Giang province Đặng Minh Quân Nguyễn Thanh Thi Phạm Thị Bích Thủy Nguyễn Trọng Hồng Phúc 3 2. Biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và chất lượng thân cây giữa các xuất xứ và gia đình Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn. ex … [Read more...]