Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2019

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2019 1. Nghiên cứu đa dạng cây thuốc  thuộc ngành Mộc lan (Magnoliophyta)  tại vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng Study on diversity of medicinal plants of Magnoliophyta in Phia Oac - Phia Den National Park, Cao Bang province Trần Văn Hải Đỗ Văn Hài Trần Thế Bách 5 2. Các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng thuộc  ngành hạt kín (Angiospermae) và giá trị sử dụng của chúng ở vườn quốc gia phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2018   1 Nghiên cứu đa dạng cây thuốc ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Research on the diversity of medicinal plants in Lien Minh commune, Vo Nhai district, Thai Nguyen province Nguyễn Thị Thu Hiền Trịnh Đình Khá Nguyễn Minh Hiếu Lồ Di Mềnh Vảng Sảo Hai 5 2 Đặc điểm đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao trên cạn tại đảo Hòn Lao thuộc Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2018   1 Thành phần loài và sinh cảnh thực vật Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An Species composition and habitat of plants in Lang Sen wetland reserve, Long An province Đặng Văn Sơn Lê Pha Phạm Văn Ngọt Nguyễn Linh Em Nguyễn Thị Mai Hương Hoàng Nghĩa Sơn 3 2 Ảnh hưởng của chế độ ngập đến tính đa dạng thực vật thân thảo tại Ban Quản lý rừng Tràm Gáo Giồng tỉnh Đồng Tháp Effect of inundation regime … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2018   1 Chọn giống Trôm (Sterculia foetida L.) theo hướng lấy mủ ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ Breeding Sterculia foetida L. for gum purposes in dry land of South Central Vietnam Phùng Văn Khen Phùng Văn Khang Nguyễn Trọng Nam 3 2 Nghiên cứu các giai đoạn phát triển và gieo ươm  Sâm lai châu (Panax vietnamensis var. fuscidiscus Komatsu, Shu & Cai) Phenology growth stages and germination of Laichau ginseng (Panax … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2018   1 Vai trò của nghiên cứu khoa học và đào tạo trong phát triển lâm nghiệp bền vững The role of research and training in subtainable forestry development Phạm Thế Dũng 3 2 Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Investigating diversity of medicinal plants at Tan Phu protection forest, Dong Nai province Nguyễn Thị Ngọc Linh Trần Hà Diễm My Đỗ Thị Cẩm Hoàng Nguyễn Hoàng … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2017   1 Đa dạng họ Hồ tiêu (Piperaceae) ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa Đậu Bá Thìn Nghiêm Thị Giang Hoàng Văn Chính Diversity plants of Piperaceae from Ben En National Park, Thanh Hoa province 5 2 Đa dạng cây thuốc ở xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Lê Thị Hương Hoàng Thanh Sơn Nguyễn Tiến Cường Đậu Bá Thìn Nguyễn Xuân Trường Diversity of medicinal plants in Muong Long commune, Ky Son district, … [Read more...]

Special Issue Number 2017

  TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ ĐẶC BIỆT - 2017       1 Thực trạng và định hướng nghiên cứu khoa học lâm nghiệp tại các tỉnh phía Nam Nguyễn Thị Bích Ngọc Kiều Tuấn Đạt Hoàng Văn Thắng Phạm Thế Dũng Status and research orientation of forestry in the Southern provinces 5 2 Công tác chọn, tạo giống cây rừng trong phát triển lâm nghiệp ở các tỉnh phía Nam Nguyễn Đức Kiên Hà Huy Thịnh Nguyễn Hoàng Nghĩa Breeding and selection … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2017   1 Đa dạng loài cây dược liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu tỉnh Yên Bái Hồ Ngọc Sơn Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Văn Huy Biodiversity survey of medicinal plants in Na Hau nature reserve, Yen Bai province 5 2 Ảnh hưởng của các thời điểm trồng trong vụ xuân 2017 đến sinh trưởng và năng suất cây Giảo cổ lam tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Trần Trung Kiên Trần Đình Hà Phan Thị Thu Hằng Dương Trung … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2017    1. Nghiên cứu nhân giống vô tính  cây Ươi (Scaphium macropodum (Miq))  bằng phương pháp chiết cành Đoàn Đình Tam Lê Quốc Huy Vũ Quý Đông Research on clonal propagation of Scaphium macropodum (Miq) using marcotting method 3 2. Kiểm nghiệm phẩm chất gieo ươm  hạt Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How)  và ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng cây con Nguyễn Thị Bích Ngọc Quality testing germination … [Read more...]

Project Inception Workshop “Promoting Sustainable Forest Products Management of Forest Companies in Vietnam”

Sustainable forest management and forest certification is one of the top priorities in the forestry sector in Vietnam. The Forestry Development Strategy 2006-2020 sets the target to achieve at least 30% of production forest areas will have certification of sustainable forest management by 2020. However, the implementation of sustainable forest management and forest certification in Vietnam is far behind the expected targets. As of 2016, about 205,000 ha of forest are certified for sustainable … [Read more...]

[logo-slider]