Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2022   1. Đặc điểm của hộ gia đình người Dao khai thác dược thảo tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Characteristics of Dao ethnic households exploiting medicinal plants in Hoang Su Phi, Ha Giang province Nguyễn Thị Thu Huyền Lý Tà Nái Phạm Văn Điển 5 2. Nghiên cứu nhân giống hữu tính cây Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub) Research on the propagation of Dacrycarpus imbricatus (Blume) de Laub from seeds Lê Thị … [Read more...]

EXPERT RECRUITMENT ANNOUNCEMENT

The project “Capacity and knowledge development for applied forest management practices for state forest companies and smallholders in Vietnam (PSFM2)” is being implemented in accordance with the decision approved by the Ministry of Agriculture and Rural Development with No.4441 /QĐ-BNN-HTQT on 5 November 2002. PSFM 2 is recruiting national consultant(s) for “Conducting a study on options to integrate Sustainable Forest Management (SFM) practices into the Vietnamese Payment for Forest … [Read more...]

Meeting with the Delegation of US Embassy

On 14 September 2022, the Vietnamese Academy of Forest Sciences (VAFS) received the delegation from the US Embassy and the US Forest Service to visit and work at VAFS Headquarters in Ha Noi. Members of the US side included Mr. Andrew Wylie – Vice Director of the Environment, Science, Technology and Health Service; Mr. Lee Schneckenberger, Fish & Wildlife Service; Mr. Ralph Bean, Foreign Agriculture Service and other representatives of the US Forestry Service. From VAFS, Dr. Doan Van Thu, … [Read more...]

Mid-term Workshop of the AFoCO Project “Improving Pinus caribaea Morelet for plantation on degraded land in Viet Nam’s Northern mountainous region”

On 27 June 2022, in Ha Noi city, Viet Nam, The Forest Science Centre of North-Eastern Viet Nam (FSNE), under the Vietnamese Academy of Forestry Sciences (VAFS), organized the Mid-term Workshop of the AFoCO Project “Improving Pinus caribaea Morelet for plantation on degraded land in Viet Nam's Northern mountainous region” funded by the Asian Forestry Cooperation Organization (AFoCO). The workshop was held to review the progress and achievements of the Project, also to discuss the implementation … [Read more...]

Inception workshop of the Project “Capacity building of wood ID for Vietnam toward development and effective operation of V-WISC in Vietnam”

On 22 June 2022, the Vietnamese Academy of Forest Sciences (VAFS) in collaboration with the United States Forest Service (USFS) organized the inception workshop of the Project “Capacity building of wood identification for Vietnam toward development and effective operation of V-WISC in Vietnam” to introduce the project, its objectives and activities and also to discuss the implementation plan of the project. Prof. Dr. Vo Dai Hai, President of VAFS, gave opening remarks Mr. … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 6-2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 6 - 2021 12 Đặc điểm và vai trò của vốn xã hội trong bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng ở khu vực Bắc Trung Bộ Characteristics and effects of social capital on community forest management in the North Central Region Ngô Văn Hồng, Bùi Thế Đồi, Trần Ngọc Hải, Đỗ Anh Tuân 125 13 Nghiên cứu đặc điểm vật liệu cháy và nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Đồng Nai Flammable materials characteristics and forest fire risk: case study in Dong Nai province Dương … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 5-2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2021 1. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A. Camus) từ hạt Research on seed propagation of Lithocarpus ducampii A. Camus Đặng Thịnh Triều Võ Đại Hải Nguyễn Anh Dũng Dương Quang Trung Đào Trung Đức Mai Thị Linh Trần Anh Hải Đào Hùng Mạnh 5 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) Từ hạt Research on the propagation techniques of Sonneratia apetala Buch-Ham by seed Lê Văn … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2021 1. Đánh giá khả năng sinh trưởng và chiều dài sợi gỗ của một số dòng bạch đàn lai chuyển gen EcHB1 Assessment of growth, development, and wood fiber length of transgenic eucalyptus hybrid clones Lê Thị Thủy Trần Đức Vượng Trần Thị Thu Hà Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Việt Hà Hà Thị Huyền Ngọc Quách Mạnh Tùng Phan Đức Chỉnh Trần Hồ Quang Nguyễn Đức Kiên Lê Sơn 4 2. Đánh giá đa dạng di truyền cây Mật nhân (Eurycuma longifolia Jack) … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2021 1. Ứng dụng một số mã vạch ADN trong nhận diện Thông xuân nha (Pinus cernua L. K. Phan ex Aver., K. S. Nguyen & T. H. Nguyen) Application of DNA barcode in identification of Pinus cernua L. K. Phan ex Aver., K. S. Nguyen & T. H. Nguyen Phí Hồng Hải Hoàng Văn Sâm Hà Văn Huân Bùi Thị Mai Hương 4 2. Đánh giá đa dạng di truyền và nhận dạng nguồn gen cây Ươi (Scaphium macropodum (Miq)) bằng chỉ thị phân tử Genetic diversity … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2021

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2021 1. Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý hạt giống và ảnh hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh trưởng  và phát triển của Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) tại huyện Ba Vì, Hà Nội Research on morphological characteristics, seed physiology and effect of container component on growth and development of Amomum longiligulare T.L.Wu planted in Ba Vi district, Hanoi city Bùi Kiều Hưng Võ Đại Hải 3 2. Một số đặc điểm đa dạng loài cây … [Read more...]