Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 – 2016 1 Nghiên cứu nhân giống cây Hồng diệp (Gymnocladus chinensis Baill.) bằng phương pháp giâm hom Vũ Thị Bích Hậu Võ Quốc Bảo Phạm Thị Kim Thoa A study of Gymnocladus chinensis Baill. multiplication using cutting propagation method 4579 2 Nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng và kỹ thuật gây trồng Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) tại Đoan Hùng - Phú Thọ Nguyễn Minh Thanh Đào Hùng Mạnh Vegetative propagation and planting … [Read more...]

Helping BacKan farmers to enhance peeled vener production

The ACIAR’ project FST/2008/039 “Enhancement of production of Acacia and Eucalyptus peeled and sliced veneer products in Vietnam and Australia” has been conducted over 4-year period from 2012 to 2016 with the involvement of the University of Melbourne (MoU), Department of Agriculture and Fisheries of Queensland (DAF), Vietnamese Academic of Forest sciences (VAFS), Vietnamese University of Forestry (VFU) and Center for Agriculture Policies (CAP). Vietnam has more than three million hectare of … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2016 1 Nhân giống in vitro các gia đình ưu việt Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.) phục vụ trồng rừng Phí Hồng Hải Văn Thu Huyền In vitro propagation for superior families of Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth. providing for clonal family forestry 4431 2 Đa dạng thành phần loài và thảm thực vật ở tỉnh Bạc Liêu Đặng Văn Sơn Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Lê Tuyết Dung Diversity of species … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2016 1 Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và loại hom đến khả năng ra rễ của hom Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) Ngô Văn Cầm, Nguyễn Như Hiến, Cao Thị Lý, Phạm Tiến Bằng, Thiều Giang Ly, Lê Thị Thu Hồng Effects of auxin treatment and cutting type on rooting of Glyptostrobus pensilis 4301 2 Nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của phân hữu cơ sinh học được ủ từ phế thải khai thác rừng keo làm hỗn hợp ruột bầu sản xuất cây … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2016 1 Nghiên cứu tái sinh tự nhiên của cây Đinh đũa (Stereospermum colais (Dillw) Mabberl) dưới tán rừng tự nhiên và rừng trồng Hoàng Vũ Thơ Evaluating reality of natural regeneration of Stereospermum colais under the natural forest canopy and plantation 4161 2 Mối quan hệ của Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) với các loài trong rừng tự nhiên ở 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai Lại Thanh Hải, Phan Thị Luyến Relationship between Choerospndias … [Read more...]

The Second National Policy Dialogue on Strengthening Forest Tenure for Sustaining Livelihoods and Generating Income

Strong and secure forest tenures for forest-dependent communities in Viet Nam are a necessary condition for improved income and sustainable livelihoods. Strengthening forest tenure systems in the country is necessary if forest-dependent communities are to benefit from forests and forestry activities, as weak and contested tenures commonly results in conflict. To address this issue, FAO has prepared a set of voluntary guidelines, ‘Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2015

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2015  1 Nghiên cứu nhân giống hom các giống bạch đàn lai mới Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Linh Đam Research on cutting propagation of new eucalyptus hybrid 3989 2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước xử lý hạt đến tỷ lệ nảy mầm và che sáng đến sinh trưởng của cây Mạy Châu trong giai đoạn vườn ươm Vũ Văn Thuận, Lò Thị Hồng Xoan Research on influence of treated water temperature to germination and shading to growth of … [Read more...]

The distribution of powers and responsibilities affecting forests, land use, and REDD+ across levels and sectors in Vietnam

Introduction   This report was commissioned under CIFOR’s Global Comparative Study on REDD+, as part of a research module on multilevel governance and carbon management at the landscape scale. Its purpose is to describe the distribution of powers and responsibilities related to land use, forests, and ecosystem services and, by extension, to REDD+ among the different levels and sectors of the Vietnamese government. To that end it reviews laws dealing explicitly with different sectors … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2015

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2015 1. Tình hình thực hiện chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam (2008 - 2020) - các khoảng trống và những thách thức Nguyễn Xuân Quát Hoàng Văn Thắng The implementation of forestry research strategy (2008 - 2020) in Vietnam - The gaps and challenges 3873 2. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của các thuốc IAA, IBA và NAA tới khả năng tạo rễ và thành phần ruột bầu tới sinh trưởng Thông ôcarpa (Pinus oocarpa Schiede Ex … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2015

   TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2015  1. Đa dạng loài và chi họ gừng ở xã Bình Chuẩn, Nga My và Xiềng My thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An Võ Minh Sơn, Phạm Hồng Ban, Lê Thị Hương Species and genus diversity of Zingiberaceae from Binh Chuan, Nga My, Xieng My communes in Pu Huong Nature Reserve, Nghe An province 3769 2. Đánh giá khả năng thích ứng, sinh trưởng và sinh khối của các dòng Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trồng trên vùng đất cát ven biển Nam … [Read more...]