Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2017    1. Nghiên cứu nhân giống vô tính  cây Ươi (Scaphium macropodum (Miq))  bằng phương pháp chiết cành Đoàn Đình Tam Lê Quốc Huy Vũ Quý Đông Research on clonal propagation of Scaphium macropodum (Miq) using marcotting method 3 2. Kiểm nghiệm phẩm chất gieo ươm  hạt Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How)  và ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng cây con Nguyễn Thị Bích Ngọc Quality testing germination … [Read more...]

Project Inception Workshop “Promoting Sustainable Forest Products Management of Forest Companies in Vietnam”

Sustainable forest management and forest certification is one of the top priorities in the forestry sector in Vietnam. The Forestry Development Strategy 2006-2020 sets the target to achieve at least 30% of production forest areas will have certification of sustainable forest management by 2020. However, the implementation of sustainable forest management and forest certification in Vietnam is far behind the expected targets. As of 2016, about 205,000 ha of forest are certified for sustainable … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2017

    TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2017   1 Phân tích đa dạng di truyền một số loài bạch đàn làm cơ sở cho việc lai tạo giống mới Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thị Linh Đam Analysis of genetic diversity in eucalyptus as basis for breeding program 1 2 Nghiên cứu chỉ thị SSR liên quan đến tính trạng sinh trưởng của bạch đàn lai (E. urophylla x E. exserta, E. urophylla x E. camaldulensi ) Nguyễn Thị Linh Đam, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Special issue Number 2017

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP - CHUYÊN SAN 2017 Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ TS. Kiều Tuấn Đạt 1 1. Nghiên cứu nhân giống Trôm (Sterculia foetida L.) bằng phương pháp giâm hom và ghép cành Phùng Văn Khang Phùng Văn Khen Study propagation of Sterculia foetida L. by cutting and grafting method 2 2. Nghiên cứu kỹ thuật vi nhân giống Lan kim tuyến (Anoectochilus sp.) Nguyễn Thị Lệ Hà Phạm Thị Mận Cao Minh Thủy Nguyên Phạm Thụy Nhật … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 – 2016 1 Nghiên cứu nhân giống cây Hồng diệp (Gymnocladus chinensis Baill.) bằng phương pháp giâm hom Vũ Thị Bích Hậu Võ Quốc Bảo Phạm Thị Kim Thoa A study of Gymnocladus chinensis Baill. multiplication using cutting propagation method 4579 2 Nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng và kỹ thuật gây trồng Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) tại Đoan Hùng - Phú Thọ Nguyễn Minh Thanh Đào Hùng Mạnh Vegetative propagation and planting … [Read more...]

Helping BacKan farmers to enhance peeled vener production

The ACIAR’ project FST/2008/039 “Enhancement of production of Acacia and Eucalyptus peeled and sliced veneer products in Vietnam and Australia” has been conducted over 4-year period from 2012 to 2016 with the involvement of the University of Melbourne (MoU), Department of Agriculture and Fisheries of Queensland (DAF), Vietnamese Academic of Forest sciences (VAFS), Vietnamese University of Forestry (VFU) and Center for Agriculture Policies (CAP). Vietnam has more than three million hectare of … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2016 1 Nhân giống in vitro các gia đình ưu việt Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.) phục vụ trồng rừng Phí Hồng Hải Văn Thu Huyền In vitro propagation for superior families of Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth. providing for clonal family forestry 4431 2 Đa dạng thành phần loài và thảm thực vật ở tỉnh Bạc Liêu Đặng Văn Sơn Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Lê Tuyết Dung Diversity of species … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2016 1 Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và loại hom đến khả năng ra rễ của hom Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) Ngô Văn Cầm, Nguyễn Như Hiến, Cao Thị Lý, Phạm Tiến Bằng, Thiều Giang Ly, Lê Thị Thu Hồng Effects of auxin treatment and cutting type on rooting of Glyptostrobus pensilis 4301 2 Nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của phân hữu cơ sinh học được ủ từ phế thải khai thác rừng keo làm hỗn hợp ruột bầu sản xuất cây … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2016 1 Nghiên cứu tái sinh tự nhiên của cây Đinh đũa (Stereospermum colais (Dillw) Mabberl) dưới tán rừng tự nhiên và rừng trồng Hoàng Vũ Thơ Evaluating reality of natural regeneration of Stereospermum colais under the natural forest canopy and plantation 4161 2 Mối quan hệ của Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) với các loài trong rừng tự nhiên ở 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai Lại Thanh Hải, Phan Thị Luyến Relationship between Choerospndias … [Read more...]

The Second National Policy Dialogue on Strengthening Forest Tenure for Sustaining Livelihoods and Generating Income

Strong and secure forest tenures for forest-dependent communities in Viet Nam are a necessary condition for improved income and sustainable livelihoods. Strengthening forest tenure systems in the country is necessary if forest-dependent communities are to benefit from forests and forestry activities, as weak and contested tenures commonly results in conflict. To address this issue, FAO has prepared a set of voluntary guidelines, ‘Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of … [Read more...]