Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2020

                TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2020   1. Kết quả nghiên cứu bước đầu về thảm thực vật và đa dạng thực vật  tại Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng, tỉnh Bắc Kạn Preliminary research results on vegetation status and plant diversity in Thac Gieng landscape protected area, Bac Kan province Đỗ Hoàng Chung Nguyễn Chí Hiểu Nguyễn Mạnh Hà 3 2. Nghiên cứu tri thức bản địa sử dụng cây thuốc của cộng đồng dân … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2020

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2020   1. Nhân giống vô tính bằng hom  cây Xá xị (Cinnamomum parthenoxylon Meisn.) và trồng thử nghiệm ở vườn ươm tại Lâm Đồng The propagation of Cinnamomum parthenoxylon Meisn. by cuttings method and experimental grown at the nursery in Lam Dong province Lê Hồng Én Nguyễn Thanh Nguyên 3 2. Ảnh hưởng của kỹ thuật thâm canh đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lá tràm 36 tháng tuổi ở Uông Bí - Quảng Ninh Effects of some … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2020

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2020   1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành  và đa dạng sinh học các quần thể Đỗ quyên lá nhọn (Rhododendron moulmainense Hook. F.) tại Lâm Đồng Characteristics of composition and biodiversity of Rhododendron moulmainense Hook. f. population in Lam Dong Lưu Thế Trung Phí Hồng Hải Trần Văn Tiến 3 2. Khảo nghiệm giống Thanh thất (Ailanthus triphysa Alston) để trồng rừng cây bản địa tại Phú Yên The breeding trial of Ailanthus triphysa Alston for … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2019

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2019 1. Đa dạng loài trong chi Lasianthus Jack (Rubiaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà với ghi nhận mới một loài cho hệ thực vật Việt Nam Diversity of genus Lasianthus Jack (Rubiaceae) from Hon Ba Nature Reserve with one new records for the flora of Vietnam Đặng Văn Sơn Hoàng Thị Bảo Ngân Phạm Văn Ngọt Nguyễn Thị Mai Hương Trương Bá Vương Nguyễn Văn Tú Hoàng Nghĩa Sơn Akiyo Naiki 3 2. Nghiên cứu đánh giá mật độ, sự biến động và … [Read more...]

Special Issue Number 2019 (2)

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2019 1. Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Vùng Trung tâm Bắc Bộ 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019) Nguyễn Anh Dũng 3 2. Kết quả 28 năm xây dựng và phát triển Vườn Sưu tập Thực vật Cầu Hai của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Vùng Trung tâm Bắc Bộ Result of 28 years of building and developing Cau Hai arboretum of Forest Science Centre for Central Northern Vietnam Nguyễn Văn Thọ 8 3. Một số đặc điểm sinh vật học của cây Tre … [Read more...]

Special Issue Number 2019 (1)

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ CHUYÊN SAN - 2019 1. Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 45 năm xây dựng và phát triển (1974 - 2019) Nguyễn Quang Trung Bùi Duy Ngọc Nguyễn Văn Giáp Vũ Đình Thịnh 3 2. Tiêu chí và phương pháp xác định tuổi thành thục công nghệ theo sản phẩm của rừng trồng keo lai và Keo tai tượng ở Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ - Việt Nam Criteria and methodology to determine technology - age of Acacia mangium and acacia hybrid plantation in the … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2019

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2019 1. Cấu trúc, chất lượng và đa dạng sinh học các thảm thực vật tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội Structure, quality and biodiversity of forest types in Ba Vi National Park, Ha Noi Trần Minh Phong Bùi Mạnh Hưng 3 2. Nghiên cứu thành phần thức ăn và một số tập tính của Voọc chà vá chân xám (Pygathrix cinerea) tại Hòn Dồ, thôn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Study on feed ingredients and some behaviors … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2019

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2019   1. Các loài thực vật bị đe dọa ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An Threatened plant species in Pu Hoat Nature Reserve, Nghe An province Nguyễn Danh Hùng Nguyễn Thị Hoài Thương Lê Thị Hương Trần Minh Hợi Nguyễn Thành Chung Đỗ Ngọc Đài 3 2. Nghiên cứu tính đa dạng họ gừng (Zingiberaceae) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế Study on diversity of zingiberaceae in Bach Ma National Park, Thua Thien Hue … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2019

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2019 1. Nghiên cứu đa dạng cây thuốc  thuộc ngành Mộc lan (Magnoliophyta)  tại vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao Bằng Study on diversity of medicinal plants of Magnoliophyta in Phia Oac - Phia Den National Park, Cao Bang province Trần Văn Hải Đỗ Văn Hài Trần Thế Bách 5 2. Các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng thuộc  ngành hạt kín (Angiospermae) và giá trị sử dụng của chúng ở vườn quốc gia phia Oắc - Phia Đén, tỉnh Cao … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2018

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2018   1 Nghiên cứu đa dạng cây thuốc ở xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Research on the diversity of medicinal plants in Lien Minh commune, Vo Nhai district, Thai Nguyen province Nguyễn Thị Thu Hiền Trịnh Đình Khá Nguyễn Minh Hiếu Lồ Di Mềnh Vảng Sảo Hai 5 2 Đặc điểm đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao trên cạn tại đảo Hòn Lao thuộc Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng … [Read more...]