Vietnam Journal of Forest Science Number 5-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2023 1. Thực trạng nguồn tài nguyên cây dược liệu quý hiếm ở một số đảo vùng Nam Bộ, Việt Nam Status of rare medical plant resources in some Southern Islands of Vietnam Đặng Văn Sơn Nguyễn Quốc Bảo Trương Bá Vương Phạm Quốc Trọng Hồ Nguyễn Quỳnh Chi Lê Văn Thọ Nguyễn Thị Mai Hương 3 2. Nghiên cứu nhân giống in vitro các dòng Tếch nhập nội K05 và PKU13 Research on in vitro propagation of introduced Tectona grandis clones K05 and … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2023 1. Nghiên cứu chọn lọc giống keo sinh trưởng nhanh và chống chịu bệnh chết héo cho trồng rừng tại Lương Sơn, Hòa Bình Selection of fast growing and ceratocystis wilt tolerant acacia cultivars for afforestation in Luong Son, Hoa Binh Nguyễn Đức Kiên Dương Hồng Quân Ngô Văn Chính 3 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống thủy tùng (Glyptostrobus pensilis (Staunton Ex D. Don) K. Koch) bằng phương pháp ghép trên rễ thở tại Đắk Lắk, Việt … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2023 1. Nghiên cứu chọn lọc dòng vô tính bạch đàn lai sinh trưởng nhanh tại Mường Ảng, Điện Biên Selection of fast-growing eucalyptus hybrid clones in Muong Ang, Dien Bien Nguyễn Đức Kiên Đỗ Hữu Sơn Lã Trường Giang Ngô Văn Chính 3 2. Nghiên cứu chọn lọc giống bạch đàn lai cho trồng rừng tại vùng Lương Sơn, Hòa Bình Selection of eucalyptus hybrid cultivars for commercial plantation in Luong Son district, Hoa Binh province Nguyễn Thị Bích … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2023 1. Khối lượng riêng và mô đun đàn hồi có phải là tính trạng tiềm năng trong cải thiện chất lượng gỗ Keo lá liềm ở miền Trung Basic density and modulus of elasticity as potential traits in improvement of wood quality of Acacia crassicarpa in Central Vietnam Phí Hồng Hải La Ánh Dương Lê Xuân Toàn 3 2. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính cây mù u (Calophyllum inophyllum L.) bằng phương pháp ghép Research on propagation of Calophyllum … [Read more...]

Project: Study on integrated management of insect pests and diseases on Docynia indica in northern Vietnam

GENERAL INFORMATION: Funding institution: Ministry of Science and Technology Project lead organization: Vietnam Academy of Forestry Sciences Project implementation organization: Forest Protection Research Center Project leader: Professor Pham Quang Thu Implementation time: 11/2018 - 4/2023 RESEARCH OBJECTIVES AND CONTENTS: Objectives: Determine the composition list of insect pest and disease on Docynia indica. Determine the biological and ecological characteristics … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2023

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2023 1. Nghiên cứu nhân giống gia đình cây trội Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) từ hạt bằng phương pháp nuôi cấy mô In vitro propagation of Pinus caribaea Morelet from seeds of plus tree family Lưu Thị Quỳnh Văn Thu Huyền Nguyễn Anh Dũng Hoàng Thị Hồng Hạnh Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Hiên Đỗ Hữu Sơn Cấn Thị Lan Mai Thị Phương Thúy 5 2. Nghiên cứu nhân giống các dòng Tràm năm gân Q15.38, Q15.013, Q16.427 (Melaleuca quinquenervia … [Read more...]

Project: Research on selection and breeding of Acacia hybrid and Acacia auriculiformis for timber plantation in main ecological regions

GENERAL INFORMATION: Funding institution: Ministry of Agriculture & Rural Development of Vietnam Project lead organization: Vietnam Academy of Forestry Sciences Project implementation organization: Institute of Forest Tree Improvement and Biotechnology Project leader: Dr. Nguyen Duc Kien Implementation time: 2017-2022 OBJECTIVES AND RESEARCH THEMES: General objectives: To select, breed and develop natural and artificial acacia hybrid clones, Acacia … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 6-2022

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 6 - 2022 1. Nghiên cứu chọn lọc dòng vô tính Keo lá tràm sinh trưởng nhanh cho vùng Đông Nam Bộ Selection of fast growing Acacia auriculiformis for planting in the Southeast Vietnam Nguyễn Đức Kiên Ngô Văn Chính Dương Hồng Quân 5 2. Nghiên cứu đa dạng di truyền các biến chủng Thông caribe được trồng tại Việt Nam bằng chỉ thị ISSR Evaluation of the genetic diversity and population structure of Pinus caribaea in Vietnam Trần Đức … [Read more...]

Project: Study on integrated pest management of major leaf insect pests and stem borer beetles in Acacia hybrid, A. mangium and A. auriculiformis in Vietnam

Project: Study on integrated pest management of major leaf insect pests and stem borer beetles in Acacia hybrid, A. mangium and A. auriculiformis in Vietnam GENERAL INFORMATION: Funding institution: Ministry of Agriculture & Rural Development of Vietnam (MARD) Project lead organization: Vietnamese Academy of Forest Sciences Project implementation organization: Forest Protection Research Centre Project leader: Tran Xuan Hung Implementation time: 2020-2022 TARGETS AND … [Read more...]

Project: Research and develop an integrated management program for control of cinnamon pests in some main cinnamon growing areas (Northern mountainous region and Quang Nam province)

Project: Research and develop an integrated management program for control of cinnamon pests in some main cinnamon growing areas (Northern mountainous region and Quang Nam province) GENERAL INFORMATION: Funding institution: Project level of Ministry of Agriculture and Rural Development Project lead organization: Vietnamese Academy of Forest Sciences Project implementation organization: Forest Protection Research Center Project leader: Dr Le Van Binh Implementation time: … [Read more...]

[logo-slider]