Điều tra đánh giá phân bố và sinh trưởng cây Bương mốc ở khu vực Tây Bắc bộ làm cơ sở phát triển bền vững

Code
CategoryBương mốc
LocationTây Bắc
FieldTrồng rừng
Topic Điều tra đánh giá phân bố và sinh trưởng cây Bương mốc ở khu vực Tây Bắc bộ làm cơ sở phát triển bền vững
LevelCấp Tỉnh
Target
Start Date2008-01-01T00:00:00.000
End Date2010-12-31T00:00:00.000
Detail
Method
ChairmanThS. Lê Văn Thành
UnitTT Lâm Đặc Sản
Result
Development
Range
[logo-slider]