Chọn tạo giống bạch đàn trắng kháng bệnh đốm lá bằng chỉ thị phân tử

CodeVI24_375
CategoryBạch đàn
LocationToàn Quốc
FieldBảo vệ thục vật rừng
TopicChọn tạo giống bạch đàn trắng kháng bệnh đốm lá bằng chỉ thị phân tử
LevelCấp Bộ
Target
Start Date1/1/2009
End Date12/31/2012
Detail
Method
ChairmanThS. Trần Thanh Trăng
UnitPhòng BVTVR
ResultĐang triển khai, Chưa nghiệm thu--
Development
Range
[logo-slider]