Bước đầu thử nghiệm dùng nấm Metarhizium cho phòng trừ mối nhà (coptotermes formosanus shiraki)

CodeVI24_29
CategoryMối
LocationToàn Quốc
FieldBảo quản lâm sản
TopicBước đầu thử nghiệm dùng nấm Metarhizium cho phòng trừ mối nhà (coptotermes formosanus shiraki)
LevelCấp Bộ
Targetứng dụng các chế phẩm và chủng nấm Metarhizium đã có trongnước và chọn chủng có hiệu lực phòng trừ mối nhà. -Thử tạo chế phẩm phòng trừ mối nhà bằng chủng nấm metarhizium đã tuyển chọn
Start Date1/6/1996
End Date12/31/1998
Detail1/ Thu thập tài liệu trong và ngoài nước. 2/ Xác định kỹ thuật dùng chế phẩm Metarhizium đã có và tạo chế phẩm để phòng trừ mỗi nhà. 3/ Xác định các yếu tố sinh thái trong tổ mối ảnh hưởng đến phát huy tác dụng của nấm. 4/ Bước đầu phân lập nấm Metarhiziu
Method1/ Thu thập tài liệu. 2/ Xác định hiệu lực diệt mối của Metarhizium với ngưỡng LD50, LT50. 3/ Xác định yếu tố sinh thái tổ mối đến nấm Metarhizium. 4/ Phân lập nấm Metarhizium
ChairmanKS, Nguyễn Dương Khuê
UnitPhòng BQLS
ResultBáo cáo khoa học. Chủng nấm Metarhizium có hiệu lực phòng trừ môi nhà
Development
Range
[logo-slider]