Bước đầu nghiên cứu lai giống một số loàI bạch đàn

CodeVI24_72
CategoryBạch đàn
LocationToàn Quốc
FieldGiống cây rừng
TopicBước đầu nghiên cứu lai giống một số loàI bạch đàn
LevelCấp Bộ
TargetNắm được một số khâu cơ bản trong lai giống Bạch đàn. -Tạo được cây lai và xác định được một số đặc trưng của giống lai. -Tăng năng suất rừng từ cây lai so với giống đối chứng 20-50%
Start Date1/6/1996
End Date12/31/2000
Detail1/ Tiến hành chọn lọc cây giống, chiết ghép cây và gây trồng giống làm bố mẹ. 2/ Nghiên cứu phương thức cất trữ hạt phấn thích hợp cho các loàI cây dùng để lai giống 3/ Tiến hành lai giống giữa E. u rophulla với E. exerta và E.tereticornis, xác định tổ hợ
MethodLai giống theo phương pháp của M.W.Msincnr . -Nghiên cứu so sánh và thực hiện tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm. -Phân tích các chỉ tiêu sinh hoá và các chỉ tiêu khác theo phương pháp hiện hành. -Thí nghiệm với số mầm đủ lớn và lặp lại theo phương
ChairmanTS. Lê Đình Khả
UnitTT Giống
Result1/ Khu tập hợp giống. 2/ Giống lai 3/ Khảo nghiệm giống lai. 4/ Báo cáo khoa học.
Development1/ Tiến hành chọn lọc cây giống, chiết ghép cây và gây trồng giống làm bố mẹ. 2/ Nghiên cứu phương thức cất trữ hạt phấn thích hợp cho các loàI cây dùng để lai giống 3/ Tiến hành lai giống giữa E. u rophulla với E. exerta và E.tereticornis, xác định tổ hợp lai kết hạt cao cho năng suất sinh trưởng lớn hơn bố mẹ. 4/ Nghiên cứu các đặc tính hình thái, giải phẫu, sinh hoá và một số tính chất khác của cây lai so với bố mẹ. 5/ Tiến hành khảo nghiệm giống lai được tạo ra nhằm chọn được giống có giá trị kinh tế. 6/ Nghiên cứu nhân giống hom và nuôi cây mô cho các giống lai có triển vọng. 7/ Tập huấn tuyên truyền kỹ thuật về lai giống và giống lai.
Range
[logo-slider]