Bước đầu nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Tung ở Tây Nguyên

CodeVI24_59
CategoryTung
LocationTây Nguyên
FieldTrồng rừng
TopicBước đầu nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Tung ở Tây Nguyên
LevelCấp Bộ
Target1/Xác định một số đặc điểm sinh thái của cây Tung để làm cơ sở gây trồng loài cây này nhằm mục tiêu trồng rừng nguyên liệu cho gỗ bóc lạng. 2/ Xác định kỹ thuật gây trồng cây Tung. 3/ Thử nghiệm khả năng làm gỗ bóc, lạng của cây Tung
Start Date1/6/1997
End Date12/31/2000
Detail1/ Tổng kết lại những kết quả đã có về cây Tung ở EAKMAT nói riêng , ở Dak Lak nói chung. 2/ Nghiên cứu một số đặc điểm của cây Tung như sinh thái, vật hậu, yêu cầu lập địa... 3/ Bước đầu xác định đặc điểm về gỗ, khả năng sử dụng làm gỗ lạng bóc. 4/ Nghiê
MethodSử dụng phương pháp thông thường trong nghiên cứu lâm học
ChairmanKS. Đỗ Trọng Vinh
Unit
Result1/ Bản hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Tung. 2/ Xây dựng mô hình 4 ha
Development
Range
[logo-slider]