Bước đầu đánh giá thị trường gỗ rừng trồng của các tỉnh Bắc Bộ

CodeVI24_75
CategoryGỗ rừng trồng
LocationBắc Bộ
FieldKinh Tế
TopicBước đầu đánh giá thị trường gỗ rừng trồng của các tỉnh Bắc Bộ
LevelCấp Bộ
TargetNghiên cứu nhu cầu khả năng đáp ứng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường gỗ rừng trồng trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ
Start Date1/6/1996
End Date12/31/1997
DetailNghiên cứu khả năng, tiềm năng về gỗ rừng trồng , sự phân bố của chúng trên địa bàn. Nhu cầu của thị trường hiện nay về gỗ rừng rừng. Dự báo cung cầu và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường
MethodHệ thống hoá kết quả của quá trình tạo ra sản phẩm từ gỗ rừng trồng . Khảo cứu về cung cầu gỗ rừng trồng trên thị trường. Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia,
ChairmanTS. Nguyễn Văn Khoa
UnitTổng công ty giấy, Vụ kế hoạch Bộ NN và PTNT, Sở NN và PTNT các tỉnh Bắc Bộ
ResultBáo cáo tổng kết thực hiện đề tài
Development
Range
[logo-slider]