Bảo quản Lâm sản – Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối

Code
CategoryTiêu chuẩn
LocationToàn Quốc
FieldBảo quản lâm sản
TopicBảo quản Lâm sản – Kiểm nghiệm hiệu lực của thuốc bảo quản với mối
LevelCấp Bộ
Target
Start Date1/1/2009
End Date1/1/2010
Detail
Method
ChairmanTS. Nguyễn Văn Đức
UnitPhòng BQLS
ResultĐã nghiệm thu, công bố tiêu chuẩn.
Development
Range
[logo-slider]