An toàn lao động trong khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng – Yêu cầu chung

Code
CategoryTiêu chuẩn
LocationToàn Quốc
FieldCơ giới khai thác
TopicAn toàn lao động trong khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng – Yêu cầu chung
LevelCấp Bộ
Target
Start Date1/1/2009
End Date1/1/2010
Detail
Method
ChairmanThS. Phan Tùng Hưng
UnitTT CNR
ResultĐã nghiệm thu, công bố tiêu chuẩn.
Development
Range
[logo-slider]