Sấu – Dracontomelum duperreanum Pierre, D. sinense Stapf

Tên loài: Sấu (Dracontomelum duperreanum Pierre, D. sinense Stapf)

Họ: Anacardiaceae

Ảnh 1: Sấu cổ thụ trong vườn Quốc Gia Xuân Sơn
Ảnh 2: Cây Sấu để trồng rừng
Ảnh 3: Cây Sấu để trồng đường phố

Latest news

[logo-slider]