Atlát cây rừng Việt Nam

CodeVI24_252
CategoryCây rừng
LocationToàn Quốc
FieldTài nguyên thực vật rừng
TopicAtlát cây rừng Việt Nam
LevelCấp Bộ
Target
Start Date1/1/2000
End Date12/31/2002
Detail
Method
ChairmanPGS.TS.Nguyễn Hoàng Nghĩa
UnitPhòng KTLS
Result
Development
Range