Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2016 1 Nhân giống in vitro các gia đình ưu việt Keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth.) phục vụ trồng rừng Phí Hồng Hải Văn Thu Huyền In vitro propagation for superior families of Acacia crassicarpa A. Cunn. Ex Benth. providing for clonal family forestry 4431 2 Đa dạng thành phần loài và thảm thực vật ở tỉnh Bạc Liêu Đặng Văn Sơn Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Lê Tuyết Dung Diversity of species … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2016 1 Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và loại hom đến khả năng ra rễ của hom Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) Ngô Văn Cầm, Nguyễn Như Hiến, Cao Thị Lý, Phạm Tiến Bằng, Thiều Giang Ly, Lê Thị Thu Hồng Effects of auxin treatment and cutting type on rooting of Glyptostrobus pensilis 4301 2 Nghiên cứu các đặc trưng cơ bản của phân hữu cơ sinh học được ủ từ phế thải khai thác rừng keo làm hỗn hợp ruột bầu sản xuất cây … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 1-2016

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 1 - 2016 1 Nghiên cứu tái sinh tự nhiên của cây Đinh đũa (Stereospermum colais (Dillw) Mabberl) dưới tán rừng tự nhiên và rừng trồng Hoàng Vũ Thơ Evaluating reality of natural regeneration of Stereospermum colais under the natural forest canopy and plantation 4161 2 Mối quan hệ của Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) với các loài trong rừng tự nhiên ở 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai Lại Thanh Hải, Phan Thị Luyến Relationship between Choerospndias … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2015

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2015  1 Nghiên cứu nhân giống hom các giống bạch đàn lai mới Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Linh Đam Research on cutting propagation of new eucalyptus hybrid 3989 2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước xử lý hạt đến tỷ lệ nảy mầm và che sáng đến sinh trưởng của cây Mạy Châu trong giai đoạn vườn ươm Vũ Văn Thuận, Lò Thị Hồng Xoan Research on influence of treated water temperature to germination and shading to growth of … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 3-2015

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 3 - 2015 1. Tình hình thực hiện chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam (2008 - 2020) - các khoảng trống và những thách thức Nguyễn Xuân Quát Hoàng Văn Thắng The implementation of forestry research strategy (2008 - 2020) in Vietnam - The gaps and challenges 3873 2. Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ của các thuốc IAA, IBA và NAA tới khả năng tạo rễ và thành phần ruột bầu tới sinh trưởng Thông ôcarpa (Pinus oocarpa Schiede Ex … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 2-2015

   TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2015  1. Đa dạng loài và chi họ gừng ở xã Bình Chuẩn, Nga My và Xiềng My thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An Võ Minh Sơn, Phạm Hồng Ban, Lê Thị Hương Species and genus diversity of Zingiberaceae from Binh Chuan, Nga My, Xieng My communes in Pu Huong Nature Reserve, Nghe An province 3769 2. Đánh giá khả năng thích ứng, sinh trưởng và sinh khối của các dòng Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trồng trên vùng đất cát ven biển Nam … [Read more...]

TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2015

  TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 2 - 2015  1. Đa dạng loài và chi họ gừng ở xã Bình Chuẩn, Nga My và Xiềng My thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An Võ Minh Sơn, Phạm Hồng Ban, Lê Thị Hương Species and genus diversity of Zingiberaceae from Binh Chuan, Nga My, Xieng My communes in Pu Huong Nature Reserve, Nghe An province 3769 2. Đánh giá khả năng thích ứng, sinh trưởng và sinh khối của các dòng Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trồng trên vùng đất cát ven biển Nam … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2014

 1. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tạo phát sinh, nhân nhanh khối tiền phôi và tạo phôi soma Thông nhựa (Pinus merkusii) trong điều kiện in vitro Phan Thị Mỵ Lan, Nguyễn Xuân Cường Study on some factors influencing the rate of initiation, proliferration and maturation of embryogenic tissues in Pinus merkusii Jung et De Vrise in vitro 2. Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng của Bạch đàn pellita tại Bàu Bàng, Bình Dương Trần Hữu Biển, Nguyễn Đức Kiên, … [Read more...]