Nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến gỗ rừng trồng

Ký hiệu khoVI24_156
Chuyên ngànhChế biến
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcChế biến lâm sản
Đề tài nghiên cứu khoa họcNghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến gỗ rừng trồng
CấpCấp Bộ
Mục tiêu-Mục tiêu khoa học: Tạo được chế phẩm bảo quản lâm sản làm từ nguyên liệu dầu vỏ hạt điều đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật kinh tế và môi trường. - Đề xuất được công gnhệ bảo quản, chế biến ván ghép thanh và gỗ xẻ phục vụ sản xuất đồ mộc từ nguyên lệu gỗ rừn
Ngày bắt đầu1/1/2002
Ngày kết thúc1/1/2005
Chi tiết1. Nghiên cứu tạo 02 loại chế phẩm bảo quản từ dầu vỏ hạt điều (DVHD). - Xác định được hiệu lực ban đầu của DVHD đối với sinh vật gây hại lâm sản - Nghiên cứu nâng cao hiệu lực chống côn trùng cho DVHD bằng phương pháp sục khí clo 1. Nghiên cứu tạo 02 loạ
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Lê Văn Lâm. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Đơn vịPhòng BQLS
Kết quả1. Kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu lực chống sinh vật gây hại lâm sản của dầu vỏ hạt điều. Kết quả xác định được DVHD có hiệu lực khá với côn trùng hại lâm sản. 2. Đã nghiên cứu và đề xuất thông số kỹ thuật của quá trình xục khí clo để nâng cao hiệu lực chống côn trùng hại lâm sản cho dầu vỏ hạt điều. Trên cơ sở lựa chọn dung môi và chất nền phù hợp, từ nguồn nguyên liệu dầu điều qua sử lý, đề tài đã xây dựng được 02 công thức tạo chế phẩm bảo quản lâm sản. 3. Trên cơ sở 03 loại gỗ rừng trồng đề tài đã tiến hành nghiên cứu cơ sở dữ lệu về đặc tính của cây gỗ phục vụ cho công nghệ bảo quản và chế biến: + Xác định được số liệu cây đứng : Cấp đường kínhtheo tuổi, tỷ lệ vỏ, gỗ giác và gỗ lõi, khối lượng thể tích. + Tỷ lệ khuyết tật, tỷ lệ lợi dụng gỗ theo các phương pháp xẻ để sản xuất gỗ xẻ và phôi thanh tạo ván ghép thanh. + Xác định được độ bền tự nhiên chống lại sâu nấm phá hoại của mỗi loại gỗ. Đồng thời xác định được sức thấm thuốc bảo quản của 3 loại gỗ theo hai phương pháp tẩm phổ biến nhất là tẩm theo phương pháp ngâm thường và phương pháp tẩm áp lực chân không. 4. đề tài xây dựng được công nghệ xử lý đối với mỗi loại gỗ nhằm hạn chế tối đa các khuyết tật xuất hiện trong quá trình chế biến nhằm nâng cao tỷ lệ lợi dụng gõ. 5. Đã xây được công nghệ xử lý bảo quản thanh phôi cho 3 loại gỗ và lồng ghép vào quy trình công nghệ sản xuất ván ghép thanh để tạo ra chế phẩm có chất lượng tốt làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc văn phòng. Kết hợp giữa gỗ xẻ và ván ghép thanh, thiết kế đề xuất một số mẫu sản phẩm mộc văn phòng. 6. Có mô hình công nghệ tạo ván ghép thanh có bảo quản từ 03 loại gỗ rừng trồng tại xí nghiệp Chế biến gỗ Hoa Ban và XN chế biến gỗ Hà Nội. 7. Đã ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài tạo ra 05 chủng loại sản phẩm đồ mộc có hình thức, mẫu mã phù hợp có khả năng đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
Tiến bộ được công nhận1. Kết quả nghiên cứu đánh giá hiệu lực chống sinh vật gây hại lâm sản của dầu vỏ hạt điều. Kết quả xác định được DVHD có hiệu lực khá với côn trùng hại lâm sản. 2. Đã nghiên cứu và đề xuất thông số kỹ thuật của quá trình xục khí clo để nâng cao hiệu lực chống côn trùng hại lâm sản cho dầu vỏ hạt điều. Trên cơ sở lựa chọn dung môi và chất nền phù hợp, từ nguồn nguyên liệu dầu điều qua sử lý, đề tài đã xây dựng được 02 công thức tạo chế phẩm bảo quản lâm sản. 3. Trên cơ sở 03 loại gỗ rừng trồng đề tài đã tiến hành nghiên cứu cơ sở dữ lệu về đặc tính của cây gỗ phục vụ cho công nghệ bảo quản và chế biến: + Xác định được số liệu cây đứng : Cấp đường kínhtheo tuổi, tỷ lệ vỏ, gỗ giác và gỗ lõi, khối lượng thể tích. + Tỷ lệ khuyết tật, tỷ lệ lợi dụng gỗ theo các phương pháp xẻ để sản xuất gỗ xẻ và phôi thanh tạo ván ghép thanh. + Xác định được độ bền tự nhiên chống lại sâu nấm phá hoại của mỗi loại gỗ. Đồng thời xác định được sức thấm thuốc bảo quản của 3 loại gỗ theo hai phương pháp tẩm phổ biến nhất là tẩm theo phương pháp ngâm thường và phương pháp tẩm áp lực chân không. 4. đề tài xây dựng được công nghệ xử lý đối với mỗi loại gỗ nhằm hạn chế tối đa các khuyết tật xuất hiện trong quá trình chế biến nhằm nâng cao tỷ lệ lợi dụng gõ. 5. Đã xây được công nghệ xử lý bảo quản thanh phôi cho 3 loại gỗ và lồng ghép vào quy trình công nghệ sản xuất ván ghép thanh để tạo ra chế phẩm có chất lượng tốt làm nguyên liệu cho sản xuất đồ mộc văn phòng. Kết hợp giữa gỗ xẻ và ván ghép thanh, thiết kế đề xuất một số mẫu sản phẩm mộc văn phòng. 6. Có mô hình công nghệ tạo ván ghép thanh có bảo quản từ 03 loại gỗ rừng trồng tại xí nghiệp Chế biến gỗ Hoa Ban và XN chế biến gỗ Hà Nội. 7. Đã ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài tạo ra 05 chủng loại sản phẩm đồ mộc có hình thức, mẫu mã phù hợp có khả năng đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
Phạm viTrên toàn quốc