Dự án Nông thôn mới: Ứng dụng KH&CN nhân giống trồng rừng thâm canh Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) cung cấp gỗ lớn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Ký hiệu khoVI24_622
Chuyên ngànhrừng trồng
Địa phươngSơn La
Lĩnh vựcKỹ thuật lâm sinh
Đề tài nghiên cứu khoa họcDự án Nông thôn mới: Ứng dụng KH&CN nhân giống trồng rừng thâm canh Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) cung cấp gỗ lớn tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
CấpCấp Quốc gia
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2019
Ngày kết thúc2022
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Ngô Đức Nhạc  - Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
Đơn vị
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi