Điều tra đánh giá phân bố và sinh trưởng cây Bương mốc ở khu vực Tây Bắc bộ làm cơ sở phát triển bền vững

Ký hiệu kho
Chuyên ngànhBương mốc
Địa phươngTây Bắc
Lĩnh vựcTrồng rừng
Đề tài nghiên cứu khoa học Điều tra đánh giá phân bố và sinh trưởng cây Bương mốc ở khu vực Tây Bắc bộ làm cơ sở phát triển bền vững
CấpCấp Tỉnh
Mục tiêu
Ngày bắt đầu2008-01-01T00:00:00.000
Ngày kết thúc2010-12-31T00:00:00.000
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiThS. Lê Văn Thành
Đơn vịTT Lâm Đặc Sản
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi