Bảo quản Lâm sản – Qui trình bảo quản gỗ rừng trồng làm nọc tiêu bằng chế phẩm XM5

Ký hiệu kho
Chuyên ngànhTiêu chuẩn
Địa phươngToàn Quốc
Lĩnh vựcBảo quản lâm sản
Đề tài nghiên cứu khoa họcBảo quản Lâm sản – Qui trình bảo quản gỗ rừng trồng làm nọc tiêu bằng chế phẩm XM5
CấpCấp Bộ
Mục tiêu
Ngày bắt đầu1/1/2009
Ngày kết thúc1/1/2010
Chi tiết
Phương pháp
Chủ nhiệm đề tàiTS. Bùi Văn Ái
Đơn vịPhòng BQLS
Kết quả
Tiến bộ được công nhận
Phạm vi