Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Viện tại buổi làm việc với Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 25 tháng 4 năm 2014 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành công văn số 243/TB-KHLN Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Viện tại buổi làm việc với Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Chi tiết xem file đính kèm: Cv so 243 ngay 25.4.2014

Tin mới nhất

Các tin khác