Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Minh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Minh. Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe) tại vùng Đông Nam Bộ.

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 9 62 02 05

Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thanh Minh

Thời gian:  8h30’, Thứ hai, ngày 08 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Họp online tại phòng 305 nhà 4 tầng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin để tham gia vào phòng họp trực tuyến Zoom Cloud Meeting như sau:

Personal Meeting ID: 9830116456
Pass: 477633

Trân trọng.

Tin mới nhất

Các tin khác