Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn Keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền Bắc Việt Nam

Luận ánNghiên cứu ứng dụng vi sinh vật nội sinh để tăng cường tính kích kháng đối với bệnh khô cành ngọn Keo tai tượng tại một số vùng sinh thái chính ở miền Bắc Việt Nam
Họ tênVũ Văn Định
Chuyên ngànhQuản lý tài nguyên rừng
Ký hiệu kho62 62 02 11
Năm21/2009
Năm kết thúc2014