Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và biện pháp gây trồng nuôi dưỡng cây Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss).

Luận ánNghiên cứu một số đặc điểm lâm học và biện pháp gây trồng nuôi dưỡng cây Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss).
Họ tênNguyễn Bá Chất
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho4.04.03
NămNCS hệ không chính quy
Năm kết thúc1997