Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để phát triển loài Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel & A.Camus) theo hướng lấy hạt ở Tây Nguyên

Luận ánNghiên cứu một số cơ sở khoa học để phát triển loài Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel & A.Camus) theo hướng lấy hạt ở Tây Nguyên
Họ tênNguyễn Toàn Thắng
Chuyên ngànhLâm sinh
Ký hiệu kho62620205
Năm2011
Năm kết thúc2017