Ảnh hưởng của dinh dưỡng NPK đến chất lượng cây Thông nhựa (Pinus merkusiana E.N.G. Cooling et. H. Gaussen).

Luận ánẢnh hưởng của dinh dưỡng NPK đến chất lượng cây Thông nhựa (Pinus merkusiana E.N.G. Cooling et. H. Gaussen).
Họ tênTrương Thị Thảo
Chuyên ngànhTrồng rừng
Ký hiệu kho4.04.01
NămNCS hệ không chính quy
Năm kết thúc1989