Bảo tồn cây họ Đậu bản địa quý: Lim xanh, Trắc dây và Gõ đỏ

Dự ánBảo tồn cây họ Đậu bản địa quý: Lim xanh, Trắc dây và Gõ đỏ
Giám đốc dự ánPGS.TS.Nguyễn Hoàng Nghia
Tài trợ / Hợp tácHa Lan
Thời gian triển khai1998-2000
Tổng chi phí (USD)14400
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiếtKhảo sát vùng phân bố chính của 3 loại (Lim xanh, Trắc dây, Gõ đỏ). Thu hái hạt và tạo cây con. Chọn vùng thích hợp bảo tồn Institu và Extitu. Xây dựng kế hoạch và chiến lược bảo tồn 3 loài trên.