PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

TUẦN  TỪ 17- 23/02/2014

Ngày

Sáng

Chiều

17/02/2014

Thứ hai

Làm việc tại Hải Phòng  Làm việc tại Hải Phòng

18/02/2014

Thứ ba

Làm việc tại Hải Phòng  Làm việc tại Hải Phòng

19/02/2014

Thứ tư

Làm việc tại  Viện Làm việc tại Viện

20/02/2014

Thứ năm

Làm việc tại Viện  Họp Hội đồng chương trình Nông thôn mới ( tại Viện Thủy lợi)

21/02/2014

Thứ sáu

– Dự Buổi bảo vệ Luận án cấp cơ sở tại Viện.- Làm việc với Bộ môn Bảo quản lâm sản về việc triển khai đề tài    Làm việc tại Viện

22/02/2014

Thứ bảy

23/02/2014

Chủ nhật

TUẦN 10-16/02/2014

Ngày

Sáng

Chiều

10/02/2014

Thứ hai

8h30: Họp giao ban Viện

 13h30: Đi lên Trường ĐH Lâm nghiệp

11/02/2014

Thứ ba

9h00: Làm việc với Viện nghiên cứu lâm sinh

 14h00: Làm việc tại  Viện

12/02/2014

Thứ tư

8h30 Làm việc với Viện NC công nghiệp rừng

14h00: Làm việc tại Viện

13/02/2014

Thứ năm

8h30: Làm việc với Viện NC giống và CNSH Lâm nghiệp

 14h00: Làm việc với Trung tâm NC Kinh tế lâm nghiệp

14/02/2014

Thứ sáu

8h30: Làm việc với Viện NC sinh thái và môi trường rừng

  

15/02/2014

Thứ bảy

 

 

26/02/2014

Chủ nhật

 

 

Tuần 6 từ 03-07/2/2013

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

  Nghỉ tết

 Nghỉ tết

Nghỉ tết

Chiều

Tuần 5 từ 27-31/1/2013

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

 Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Nghỉ tết

Chiều

Tuần 4 từ 20-24/1/2013

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Sáng

Chiều

Tin mới nhất