Số 4/2015

 1. NGHIÊN CỨU NHÅN GIỐNG HOM CÁC GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI MỚI
  Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Linh Đam

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC XỬ LÝ HẠT ĐẾN TỶ LỆ NẢY MẦM VÀ CHE SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY MẠY CHÂU TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Vũ Văn Thuận, Lò Thị Hồng Xoan

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. SINH TRƯỞNG CỦA KEO LAI TRÊN CÁC DẠNG BÃI THẢI SAU KHAI THÁC BAUXITE TẠI MỎ BAUXITE LỘC PHÁT, BẢO LỘC VÀ TÂN RAI, BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Phạm Trọng Nhân, Nguyễn Thành Mến, Lưu Thế Trung

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. XÁC ĐỊNH TÊN KHOA HỌC CHO CÂY NAO HAY CHUA KHÉT Ở QUẢNG BÌNH
  Phạm Hồng Thái*, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thành Tây, Hoàng Chí Thanh

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. Impatiens parvisepala ( Balsaminaceae ): A newly recorded from Vietnam
  Hoang Thanh Son, Trinh Ngoc Bon, Nguyen Quang Hung, Pham Van Vinh and Nguyen Thi Van Anh

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐA DẠNG CHI RIỀNG (AlLPINIA) VÀ SA NHÂN (AMOMUM) THUỘC HỌ GỪNG (ZINGIBERACEAE) Ở BẮC TRUNG BỘ
  Lê Thị Hương*, Trần Thế Bách

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÁC LOÀI SÂU, BỆNH HẠI TRÊN CÂY XOAN NHỪ Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt & Hill
  Lại Thanh Hải , Lê Văn Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA SÂU TRE (Omphisa fuscidentalis Hampson)
  Hoàng Thị Hồng Nghiệp, Nguyễn Thế Nhã

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐỘNG THÁI TÁI SINH TỰ NHIÊN RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
  Nguyễn Đắc Triển, Trần Văn Con, Bùi Thế Đồi, Ngô Thế Long

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHĂM SÓC, THỜI VỤ TRỒNG RỪNG VÀ TIÊU CHUẨN CÂY CON KEO LÁ LIỀM (ACACIA CRASSICARPA) TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
  Đặng Thái Dương, Đặng Thái Hoàng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. Sinh trưởng, năng suất và khả năng kinh doanh rừng trồng gỗ lớn một số loài cây chủ lực ở Bình Định và Phú Yên, vùng Nam Trung Bộ
  Nguyễn Xuân Quát
  Phạm Đình Sâm , Cao Văn Lạng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CỘNG ĐỒNG BẢN ĐỊA ĐẾN LOÀI VOỌC CHÀ VÁ CHÂN XÁM (Pygathrix cinerea) Ở VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI.
  Hoàng Văn Chương, Hà Thăng Long, Trần Thị Kim Ly, Nguyễn Thị Kim Yến

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. TÍNH ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THÚ TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NGỌC SƠN – NGỔ LUÔNG, TỈNH HÒA BÌNH
  Đồng Thanh Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG SINH HỌC, CẢNH QUAN VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KIM HỶ TỈNH BẮC KẠN
  Đồng Thanh Hải, Phùng Văn Phê

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TẠI HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH
  Nguyễn Hải Hòa, Võ Anh Đức

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. KHẢ NĂNG NÂNG CAO ĐỘ ỔN ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA GỖ BẰNG SƠN POLYURETHANE PHÂN TÁN VẬT LIỆU NANO
  Bùi Văn Ái, Nguyễn Duy Vượng, Hoàng Trung Hiếu

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GỖ CÓC HÀNH (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs)
  Nguyễn Tử Kim, Nguyễn Trọng Nghĩa, Hà Thị Mừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT GỖ CƠ BẢN CỦA 05 DÒNG BẠCH ĐÀN LAI NHÂN TẠO TRỒNG TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM LÂM SINH BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Nguyễn Tử Kim , Nguyễn Thị Trịnh1, Võ Đại Hải, Nguyễn Việt Cường

  Xem tóm tắt | Tải về

 19. Sinh trưởng và chất lượng gỗ của các dòng keo lai và bạch đàn lai mới chọn tạo ở Việt Nam
  Nguyễn Việt Cường, Đỗ Thị Minh Hiển, Nguyễn Minh Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về

 20. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CÂY ĐỨNG VÀ ĐẶC TÍNH CHỦ YẾU CỦA GỖ LOÀI XOAN NHỪ Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt & Hill
  Lại Thanh Hải, Đỗ Văn Bản

  Xem tóm tắt | Tải về

 21. HIỆN TRẠNG MỘC BẢN PHẬT GIÁO TẠI CHÙA BỔ ĐÀ VÀ CHÙA VĨNH NGHIÊM TỈNH BẮC GIANG
  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hoàng Trung Hiếu, Lê Ngọc Hoan

  Xem tóm tắt | Tải về