Số 3/2016

 1. NHÂN GIỐNG in vitro CÁC GIA ĐÌNH ƯU VIỆT KEO LÁ LIỀM (Acacia crassicarpa A. Cunn. ex Benth.) PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG
  Phí Hồng Hải1, Văn Thu Huyền2

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ THẢM THỰC VẬT Ở TỈNH BẠC LIÊU
  Đặng Văn Sơn1, Nguyễn Thị Mai Hương1, Nguyễn Lê Tuyết Dung2

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHU HỆ LAN (ORCHIDACEAE) TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
  Vũ Kim Công, Nông Văn Duy, Trần Thái Vinh, H’Yon Niê Bing,
  Quách Văn Hợi, Đặng Thị Thắm

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC LÂM PHẦN CÓ PHÂN BỐ XOAN NHỪ Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill
  Lại Thanh Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN MỘT SỐ LOÀI ƯU THẾ RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
  Nguyễn Đắc Triển1, Trần Văn Con2, Ngô Thế Long1, Ngô Ngọc Tuyên1

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC THEO NHÓM GỖ VÀ CẤP KÍNH CỦA RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH Ở HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG
  Đặng Văn Thuyết

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. SINH TRƯỞNG MỘT SỐ LOÀI CÂY BẢN ĐỊA TRỒNG DƯỚI TÁN RỪNG TẠI SÓC SƠN, HÀ NỘI
  Nguyễn Minh Thanh1, Tạ Duy Long2

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. KHẢ NĂNG CUNG CẤP GỖ LỚN CỦA RỪNG KEO LAI 13,5 TUỔI TRỒNG Ở QUẢNG TRỊ
  Nguyễn Huy Sơn, Phạm Xuân Đỉnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. GIÁM SÁT CARBON RỪNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN GIẢI QUYẾT
  Phạm Tuấn Anh1, Bảo Huy2

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. PHÂN CHIA VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ LẬP ĐỊA BÁN NGẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC
  Trần Quốc Hoàn

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ỨNG DỤNG GIS VÀ ẢNH LANDSAT ĐA THỜI GIAN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG TẠI XÃ VÙNG ĐỆM XUÂN ĐÀI VÀ KIM THƯỢNG, VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN
  Nguyễn Hải Hòa1, Nguyễn Thị Thu Hiền2, Lương Thị Thu Trang1

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN SỚM CHÁY RỪNG TỪ TRẠM QUAN TRẮC MẶT ĐẤT
  Trần Quang Bảo, Nguyễn Trọng Cương, Lê Ngọc Hoàn, Mai Hà An

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ SÂU ĐO (Biston suppressaria) ĂN LÁ KEO TAI TƯỢNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
  Bùi Quang Tiếp, Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Văn Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. VI PHẠM LÂM LUẬT TRONG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG ĐẶC DỤNG KHU VỰC TÂY BẮC VIỆT NAM
  Nguyễn Bá Ngãi1, Đỗ Anh Tuân2, Vũ Thị Bích Thuận2

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA GỖ THỊ (Diospyros decandra Lour) LÀM MỘC BẢN TẠI CHÙA BỔ ĐÀ VÀ CHÙA VĨNH NGHIÊM, TỈNH BẮC GIANG
  Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Bùi Thị Thủy, Hoàng Thị Tám2

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHỦ YẾU CỦA GỖ THỊ (Diospyros decandra Lour) DÙNG LÀM MỘC BẢN LƯU GIỮ TẠI CHÙA BỔ ĐÀ VÀ CHÙA VĨNH NGHIÊM TỈNH BẮC GIANG
  Nguyễn Thị Bích Ngọc1 Nguyễn Tử Kim2, Lê Quý Thắng2,
  Nguyễn Thị Trịnh2, Nguyễn Trọng Nghĩa2

  Xem tóm tắt | Tải về