Số 2/2010

 1. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐẶC TÍNH KÉO BÁM CỦA MÁY KÉO KOMATSU D65A-8 KHI HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP
  Đoàn Văn Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH LÀO CAI
  Hà Văn Tiệp, Bùi Phước Chương

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. XÁC ĐỊNH NHANH TUỔI CÂY MÂY NẾP
  Phạm Văn Điển

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG LOÀI CÂY PƠMU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, THƯỜNG XUÂN, THANH HÓA
  Bùi Thị Huyền

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ẢNH HƯỞNG CỦA N, P VÀ K ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY KHÁO VÀNG GIAI ĐOẠN 1-2 NĂM TUỔI Ở VƯỜN ƯƠM
  Hà Thị Mừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. Trồng rừng keo gỗ xẻ: một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh và khuyến nghị các giống keo phù hợp
  Phạm Xuân Đỉnh, Phí Hồng Hải, Chris Harwood, Chris Beadle, Sadanandan Nambiar,
  Vũ Đình Hưởng
  Đặng Thịnh Triều, Triệu Thái Hưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA NHÓM LÂM SẢN NGOÀI GỖ CÓ SỢI: TRE TRÚC VÀ SONG MÂY Ở LÂM ĐỒNG
  Lê Xuân Tùng, Trần Văn Tiến, Lưu Thế Trung

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG CỦA MÂY NẾP TRỒNG TRONG VƯỜN HỘ VÀ DƯỚI TÁN RỪNG Ở BẮC KẠN
  Lê Thu Hiền, Lưu Quốc Thành, Nguyễn Quang Hưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CÂY CỎ DÙNG LÀM THUỐC CỦA ĐỒNG BÀO THÁI XÃ CHÂU LÝ, HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN
  Phạm Hồng Ban

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG NHÂN NUÔI NẤM METARHIZIUM ĐỂ DIỆT MỐI ODONTOTERMES ANGUSTIGNATHUS TSAI ET CHEN HẠI CÂY CON LÂM NGHIỆP
  Bùi Thị Thuỷ, Phan Lương Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH TỪ GỖ RỪNG TRỒNG
  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Nhân, Bùi Duy Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THAN GỖ ĐƯỚC ĐỂ SẢN XUẤT THAN HOẠT TÍNH
  Hà Tiến Mạnh, Nguyễn Bảo Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN DĂM TỪ TRẤU VÀ VỤN CHỈ XƠ DỪA
  Lâm Trần Vũ, Trần Thanh Cao

  Xem tóm tắt | Tải về