Số 2/2020

 1. NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BẰNG HOM CÂY XÁ XỊ (Cinnamomum parthenoxylon Meisn.) VÀ TRỒNG THỬ NGHIỆM Ở VƯỜN ƯƠM TẠI LÂM ĐỒNG
  Lê Hồng Én và Nguyễn Thanh Nguyên
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT THÂM CANH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GỖ RỪNG TRỒNG KEO LÁ TRÀM 36 THÁNG TUỔI Ở UÔNG BÍ – QUẢNG NINH
  Phạm Đình Sâm, Nguyễn Huy Sơn, Vũ Tiến Lâm,
  Hồ Trung Lương, Cao Văn Lạng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SINH KHỐI CỦA RỪNG TRỒNG KEO TAI TƯỢNG 7 TUỔI TẠI YÊN BÁI
  Nguyễn Văn Bích1, Nguyễn Đăng Cường2, Cao Thị Thu Hiền3, Bùi Mạnh Hưng3
  1 Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  3 Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. SINH TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT GỖ CỦA BẠCH ĐÀN LAI GIỮA BẠCH ĐÀN URÔ VỚI CÁC LOÀI BẠCH ĐÀN KHÁC TRONG KHẢO NGHIỆM TỔ HỢP LAI TẠI BA VÌ
  Nguyễn Hữu Sỹ1, Nguyễn Đức Kiên1, Hà Huy Thịnh2, Ngô Văn Chính1,
  Nguyễn Quốc Toản1, Trần Thị Thanh Thùy1, Trần Duy Hưng1
  1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp
  2 Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN BỀ RỘNG VÒNG NĂM THÔNG 5 LÁ (Pinus dalatensis Ferré) Ở TÂY NGUYÊN
  Lê Cảnh Nam1, Bùi Thế Hoàng2, Trương Quang Cường2, Bảo Huy3
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  2 Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng
  3 Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO GIẢI PHẪU LOÀI TAM THẤT GỪNG (Stahlianthus thorelii Gagnep) TRỒNG TẠI HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI
  Lê Văn Quang1, Trần Ngọc Hải2, Hoàng Liên Sơn3
  1 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật lâm sinh
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp
  3 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY ƯƠI (Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K.Heyne) Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG NAM TRUNG BỘ

  Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Đình Sâm, Hồ Trung Lương,
  Dương Quang Trung, Hoàng Thanh Sơn
  Viện Nghiên cứu Lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. QUAN HỆ CỦA XOAN ĐÀO VỚI CÁC LOÀI CÂY KHÁC TRONG RỪNG TỰ NHIÊN Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC
  Hoàng Văn Thắng
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. SỬ DỤNG NMDS ĐỂ NGHIÊN CỨU XU HƯỚNG TRONG TỔ THÀNH LOÀI CÂY GỖ Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN ĐỒNG NAI
  Nguyễn Thị Thuỳ1, Trần Lâm Đồng1, Hoàng Thanh Sơn1, Trịnh Ngọc Bon1,
  Ninh Việt Khương1, Phùng Đình Trung1, Nguyễn Thị Thu Phương1, Đỗ Thị Thanh Hà2,
  Trần Hoàng Quý1, Nguyễn Văn Tuấn1, Dương Quang Trung1
  1 Viện Nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trường Đại học Southern Cross University Australia

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. BỆNH THỐI QUẢ TÁO MÈO TẠI VIỆT NAM
  Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, Nguyễn Minh Chí
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. HIỆN TRẠNG BỆNH CHẾT HÉO RỪNG TRỒNG KEO TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
  Nguyễn Minh Chí1, Phạm Quang Thu1, Phạm Đức Huy2, Nguyễn Tuấn Anh2
  1 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Viện Nghiên cứu Cây Nguyên liệu Giấy, Tổng Công ty Giấy Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về