Số 1/2011

 1. ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU ĐỂ GÓP PHẦN SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY THUỐC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT
  Nguyễn Thượng Hải, Phạm Hồng Ban, Đỗ Ngọc Đài

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY THÔNG ĐỎ LÁ DÀI (TAXUS WALLICHIANA ZUCC.) TẠI LÂM ĐỒNG
  Vương Chí Hùng, Nguyễn Hoàng Nghĩa

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN TRỒNG RỪNG Ở VIỆT NAM
  Hà Thị Mừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG BẠCH ĐÀN EUCALYPTUS UROPHYLLA S.T BLAKE TRỒNG THUẦN LOÀI TẠI LÂM TRƯỜNG CAO LỘC, LÀM CƠ SỞ CHỌN LOÀI CÂY TRỒNG CHO RỪNG SẢN XUẤT TỈNH LẠNG SƠN
  Tạ Cao Quyết

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHƯNG CẤT TINH DẦU HỒI TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT TINH DẦU HỒI QUY MÔ NHỎ
  Nguyễn Văn Dưỡng, Vũ Thị Hoàng Phương

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. Thành phần loài mối (Isoptera) và đặc điểm gây hại đối với rừng trồng bạch đàn và keo
  Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Dương Khuê, Bùi Thị Thủy

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BỘT GỖ VÀ NHỰA PP (POLYPROPYLEN) ĐẾN TÍNH CHẤT COMPOSITE GỖ – NHỰA
  Hà Tiến Mạnh, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Đức Thành
  Đỗ Thị Hoài Thanh, Hà Thị Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ SẤY GỖ ĐƯỚC LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT VÁN SÀN
  Nguyễn Xuân Hiên, Đỗ Vũ Thắng, Nguyễn Thị Minh Xuân

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC MỘT SỐ HỆ SINH THÁI RỪNG CHỦ YẾU Ở VIỆT NAM
  Trần Văn Con

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG BẠCH ĐÀN CHỐNG CHỊU BỆNH CÓ NĂNG SUẤT CAO Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
  Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu,
  Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Minh Chí

  Xem tóm tắt | Tải về