Số 1/2017

PHÅN TÍCH ĐA DÄNG DI TRUYỀN MỘPHÅN TÍCH ĐA DÄNG DI TRUYỀN MỘT SỐ LOÀI BÄCH ĐÀN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC LAI TÄO GIỐNG MỚIT SỐ LOÀI BÄCH ĐÀN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC LAI TÄO GIỐNG MỚI … [Read more...]

Số Chuyên san 2017

KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM BỘ … [Read more...]

Số 4/2016

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY HỒNG DIỆP (Gymnocladus chinensis Baill.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM … [Read more...]

Số 3/2016

[Read more...]

Số 2/2016

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ LOẠI HOM ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM THỦY TÙNG (Glyptostrobus pensilis) … [Read more...]

Số 1/2016

NGHIÊN CỨU TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA CÂY ĐINH ĐŨA (Stereospermum colais (Dillw) Mabberl) DƯỚI TÁN RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG … [Read more...]

Số 4/2015

NGHIÊN CỨU NHÅN GIỐNG HOM CÁC GIỐNG BÄCH ĐÀN LAI MỚI … [Read more...]

Số 3/2015

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP VIỆT NAM (2008 - 2020) - CÁC KHOẢNG TRỐNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC … [Read more...]

Số 2/2015

ĐA DÄNG LOÀI VÀ CHI HỌ GỪNG Ở XÃ BÌNH CHUẨN, NGA MY VÀ XIỀNG MY THUỘC KHU BÂO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG, NGHỆ AN … [Read more...]

Số 1/2015

ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM - THÀNH PHỐ HỘI AN … [Read more...]