Số 4/2016

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY HỒNG DIỆP (Gymnocladus chinensis Baill.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM … [Read more...]

Số 3/2016

[Read more...]

Số 2/2016

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ LOẠI HOM ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM THỦY TÙNG (Glyptostrobus pensilis) … [Read more...]

Số 1/2016

NGHIÊN CỨU TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA CÂY ĐINH ĐŨA (Stereospermum colais (Dillw) Mabberl) DƯỚI TÁN RỪNG TỰ NHIÊN VÀ RỪNG TRỒNG … [Read more...]

Số 4/2015

NGHIÊN CỨU NHÅN GIỐNG HOM CÁC GIỐNG BÄCH ĐÀN LAI MỚI … [Read more...]

Số 3/2015

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP VIỆT NAM (2008 - 2020) - CÁC KHOẢNG TRỐNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC … [Read more...]

Số 2/2015

ĐA DÄNG LOÀI VÀ CHI HỌ GỪNG Ở XÃ BÌNH CHUẨN, NGA MY VÀ XIỀNG MY THUỘC KHU BÂO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HUỐNG, NGHỆ AN … [Read more...]

Số 1/2015

ĐA DẠNG THỰC VẬT THÂN GỖ TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THỰC VẬT RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM - THÀNH PHỐ HỘI AN … [Read more...]

Số 4/2014

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CÂY LAI (Aleurites moluccana (L.) Willd)NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LẬP ĐỊA VÙNG ĐẦM PHÁ VÀ VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG NGẬP MẶNẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON MÁU CHÓ LÁ TO (Knema pierrei Warb)KẾT QUẢ LÀM GIÀU RỪNG BẰNG CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA CỦA DỰ ÁN APFNet TẠI THU CÚC, TÂN SƠN, PHÚ THỌMỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN LƯU VỰC SÔNG CHẢY HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ … [Read more...]

Số 3/2014

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ DÒNG CÂY MACADAMIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU … [Read more...]