Học bổng Sau tiến sĩ dành cho các nhà khoa học nước ngoài của Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Hàn Quốc (KFRI)

Những người đăng kí xin Học bổng được yêu cầu phải có trình độ tiến sĩ ở các lĩnh vực: lâm nghiệp, lâm sinh và chế biến lâm sản. Học bổng được tài trợ thông qua các khoản tài trợ nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Hàn Quốc.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính là Bảo tồn nước và đất rừng, Chế biến gỗ, Vi sinh và Hóa học gỗ. Học bổng có trị giá 34.800.000 Won (tương đương khoảng 30.200 USD).

Để biết thêm thông tin, vui lòng tải và xem:

·Thông báo

·Hướng dẫn đăng kí

·Mẫu đăng kí

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

(Nguồn: http://english.forest.go.kr/)

Tin mới nhất

Các tin khác