Giống Keo lai tự nhiên – Ký hiệu: KLTA3

Quyết định số: 1773/QĐ/BNN-KHCN ngày 19/7/2005

Tác giả:  Huỳnh Đức Nhân, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Sỹ Huống, Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Văn Thạnh, Ngô Văn Thứ.

Địa chỉ liên hệ: Viện nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

-Những đặc điểm ưu việt:

+Chống chịu sâu bệnh: Tốt

+Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng suất 38-43m3/ha/năm

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ và nơi có điều kiện tương tự.

Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống