Chương trình học bổng của AFoCo năm 2016

Hiệp định Hợp tác Lâm nghiệp ASEAN – Hàn Quốc (viết tắt là AFoCo) đã thông báo về Chương trình học bổng Dự án Landmark năm 2016. Theo đó, sẽ có tổng cộng 4 suất học bổng được cấp, trong đó 2 suất dành cho nghiên cứu sinh và 2 suất dành cho học viên thạc sĩ. Những người nhận được học bổng sẽ bắt đầu khóa học ở 1 trong 4 trường đại học của Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2016.

Chương trình học bổng này được thiết kế để cung cấp nền giáo dục tốt hơn trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Hàn Quốc cho 10 quốc gia thành viên của AFoCo ở Đông Nam Á với mục tiêu thúc đẩy tiến trình xây dựng năng lực trong ngành lâm nghiệp giữa các quốc gia thành viên AFoCo.

Thông tin chi tiết có tại Trang thông tin điện tử chính thức của AFoCo.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác