Quyết định ban hành các quy chế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 311/QĐ-KHLN về việc Ban hành các Quy chế và Nội quy của Viện. Ban hành kèm theo Quyết định này là các Quy chế và Nội quy: - Quy chế Dân chủ - Quy chế Làm việc - Quy chế Quản lý công sở - Quy chế Tiếp nhận, quản lý, xử lý và lưu trữ văn bản - Quy chế Văn hóa công sở - Nội quy ra vào cơ quan. (Xem file đính kèm) QĐ ban hanh quy che và QC Dan chu quy che lam viec quy che quan ly cong so quy che xu ly van … [Read more...]

Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Quyết định số : 165/QĐ/KHLN-KH ngày 09/4/2013 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc: Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Chi tiết theo file đính kèm: 13-04-08 Quy che Quan ly KHCN VKHLN … [Read more...]

Mẫu – Kê khai giảm trừ gia cảnh thuế TNCN 2014

To khai dang ky nguoi phu thuoc biểu 16. … [Read more...]

Ban hành Quy chế chi tiêu kinh phí đề tài năm 2014.

Quychechi tieuKPdeta-thuc hien tu 17.3.2014 … [Read more...]

Ban hành Quy chế quản lý tài chính năm 2014

QuycheQLTC -thuchientu 17.3.2014 … [Read more...]

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014

QUI CHEnoibo - Thực hiện từ 17.3.2014 … [Read more...]

Mẫu – Thanh toán hội thảo, tập huấn.

Mau - thanh toan hoithao,taphuan … [Read more...]

Mẫu – Hợp đồng với các cá nhân.

MauHDvoicanhan … [Read more...]

Mẫu – Hợp đồng với các đơn vị.

MauHDvoicacdonvi … [Read more...]

Mẫu – Nghiệm thu các giai đoạn trồng rừng, chăm sóc rừng.

Mau bieu nghiem thu cac giai đoạn TR, CS rừng … [Read more...]