Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thăm Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 05/72013 Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Thu cùng đại diện các Vụ thuộc Bộ đã đến thăm và hội đàm với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Đón tiếp đoàn về phía Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có Phó Giám đốc TS. Đoàn Văn Thu, Phó giám đốc TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho các Viện, các Ban và các Trung tâm trực thuộc Viện tại Hà Nội. S. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Viện KHLNVN thay mặt Lãnh đạo Viện Báo cáo … [Read more...]

Hội nghị giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực vùng Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về phát triển các sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp gắn với phát triển vùng tại Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 05/10/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ để giới thiệu và phổ biến các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) của các tổ chức khoa học công nghệ, các trường đại học tạo ra để các địa phương áp dụng vào sản xuất nông, lâm ngư nghiệp nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm chủ lực của các vùng. Nội … [Read more...]

Ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ lâm nghiệp giữa Tỉnh Nghệ An và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Với mục tiêu hỗ trợ Tỉnh Nghệ An nâng cao năng lực nghiên cứu và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ về giống cây lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh, lâm sản ngoài gỗ, công nghệ chế biến, bảo quản lâm sản sau thu hoạch, ngày 19/7/2013 tại Hội thảo khoa học “Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Nghệ An”, lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác đã được tổ chức trang trọng với sự chứng kiến của đông đảo các lãnh đạo các ban ngành liên quan của … [Read more...]

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Phan Xuân Dũng cùng đoàn công tác của Ủy ban KHCN&MT thăm Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 17/8/2013 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Phan Xuân Dũng cùng đoàn công tác của Ủy ban KHCN&MT đã đến thăm và hội đàm với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Đón tiếp đoàn về phía Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có Quyền Giám đốc PGS.TS. Triệu Văn Hùng, Phó Giám đốc TS. Đoàn Văn Thu, Phó giám đốc TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho các Viện, các Ban và các Trung tâm trực thuộc Viện tại Hà … [Read more...]