Danh sách các nhiệm vụ KHCN &MT trúng tuyển chọn, xét chọn năm 2011

TT Tên nhiệm vụ Chủ trì Đơn vị T.gian thực hiện I Cấp Nhà nước * Chương trình công nghệ sinh học 1 Nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử TS. Hà Huy Thịnh TT. Giống cây rừng 2012-2016 2 Nghiên cứu nhân giống mới một số loài keo và bạch đàn bằng công nghệ tế bào thực vật ThS. Cấn Thị Lan TT. Giống cây rừng 2012-2014 3 Nghiên cứu chọn tạo giống bạch đàn lai bằng chỉ thị phân tử TS. Nguyễn Việt Cường TT. CNSH Lâm … [Read more...]

Danh sách các tiến bộ kỹ thuật được công nhận năm 2011

TT Tên giống tiến bộ kỹ thuật Tên tác giả Chỉ số năng suất, chất lượng, hiệu quả và vùng áp dụng Quyết định công nhận 1 Dòng Mắc ca OC, mã số giống mới MC.KRN.11.01 Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Hồ Quang Vinh, Hà Huy Thịnh, Mai Trung Kiên, Quách Mạnh Tùng và Đỗ Hữu Sơn Cây 68 tháng tuổi đạt năng suất hạt 5,16 kg/cây. Tán rộng, hơi rậm. Không bị sâu bệnh hại. Vùng áp dụng: Krông Năng - Đắk Lắk và những nơi có điều kiện lập địa tương tự. 2040/QĐ-BNN-TCLN ngày … [Read more...]

Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần III

Bài viết trong Kỷ yếu hội thảo trong nước 1 Bùi Văn Ái, Phạm Thị Thanh Miền, Nguyễn Xuân Quyền, 2010. Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng vỏ hạt Điều để sản xuất ván dăm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 492-498. 2 Bùi Văn Ái, Lê Bạch Đằng, Đinh Văn Tiến, 2010. Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, … [Read more...]

Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần II

Bài báo khoa học tiếng Việt 1 Bùi Văn Ái, Nguyễn Xuân Quyền, Phạm Thị Thanh Miền, 2010. Nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt Điều kết hợp với dăm gỗ bạch đàn để sản xuất ván dăm thông dụng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1383-1387. 2 Bùi Văn Ái, 2010. Nghiên cứu xác định thông số công nghệ của quá trình ép tạo ván dăm từ nguyên liệu ván dăm vỏ hạt Điều và dăm gỗ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 15 năm 2010, trang 79-82. 3 Đỗ Văn Bản, 2010. Hiện tượng nứt vỡ gỗ … [Read more...]

Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần I

Sách 1 Phạm Thế Dũng và cộng sự. Cây tràm Melaleuca. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 168 trang. 2 Võ Đại Hải, 2010. Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm nghiệp vùng Tây Nguyên. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 116 trang. 3 Võ Đại Hải, 2010. Giới thiệu một số giống cây trồng quốc gia và tiến bộ kỹ thuật trong Lâm nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 115 trang. 4 Lê Quốc Huy và Lê Đình Khả, 2010. Phát triển bền vững cây Cọc rào (Jatropha curcus … [Read more...]

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2010

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2010 … [Read more...]

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP VỚI PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức "Hội nghị Khoa học công nghệ Lâm nghiệp với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu" vào 2 ngày 23-24/9/2010. Ngày 23/9/2010 họp tại Khách sạn Tân Sơn Nhất - số 200 Hoàng Văn Thụ - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh; ngày 24/9 tổ chức thăm quan hiện trường rừng trồng nghiên cứu tại Trạm Lâm nghiệp Bầu Bàng của Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp … [Read more...]

Báo cáo công tác Viện năm 2009

Năm 2009 là năm chuẩn bị kết thúc kế hoạch giai đoạn 5 năm 2006-2010, là năm tiếp tục chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi Viện và các Trung tâm thành tổ chức Khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ. … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm khoa học được công bố năm 2009

Phần III: Bài viết trong Kỷ yếu hội thảo trong nước 1 Bùi Văn Ái, Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2009. Nghiên cứu sử dụng dầu vỏ hạt Điều sau khi Clo hóa làm thuốc bảo quản lâm sản. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp miền Bắc năm 2009, trang 539 - 547. 2 Bùi Văn Ái, Trương Quang Chinh, Đinh Văn Tiến, 2009. Nghiên cứu bảo quản một số loại gỗ rừng trồng sử dụng ngoài trời. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp miền Bắc năm 2009, trang 548 - 558. 3 Đỗ Văn Bản, 2009. Trồng thử … [Read more...]

Báo cáo tổng kết công tác năm 2008

MỤC LỤC Trang PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM CHUNG, NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN PHẦN 2: NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2008 PHẦN 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3.1. Thực hiện các nhiệm vụ KHCN&MT 3.2.Triển khai dự án giống, 661, khuyến lâm 3.3. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức nước ngoài 3.4. Dịch vụ khoa học và sản xuất kinh doanh 3.5. Nhiệm vụ tư vấn KHCN&MT khác do Bộ giao 3.6. Đào tạo sau đại học 3.7. Thông tin tư liệu 3.8. Xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ và mua sắm thiết bị … [Read more...]