Bước đầu xác định nguyên nhân gây chết Thông mã vĩ (Pinus massoniasa Lambert) ở Vườn quốc gia Tam Đảo

Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang Lê Văn Bình, Nguyễn Quang Dũng Phòng Nghiên cứu Bảo vệ Thực vật rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Triệu chứng héo và chết thông đã được phát hiện ở một số khu vực thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo từ đầu năm 2006, tại các tiểu khu 95, 96, 98, 99 và 100B. Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân gây chết Thông mã vĩ là do sự phá hại của các côn trùng cánh cứng (Dendroctonus sp., Ips calligraphus Germar, Ips sp. and Pissodes sp.). Mọt ăn mô dẫn … [Read more...]

Nghiên cứu khả năng thấm thuốc bảo quản bằng phương pháp ngâm thường của một số loại gỗ rừng trồng

Nguyễn Văn Đức, Trương Quang Chinh, Vũ Văn Thu Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Việt Nam Tómtắt Xử lý bảo quản gỗ bằng phương pháp ngâm thường có yêu cầu kỹ thuật đơn giản và có tính khả thi cao. Kết quả nghiên cứu khả năng thấm thuốc sáu loại gỗ rừng trồng ở mức độ ẩm thấp và độ ẩm cao đã xây dựng các phương trình tương quan, có thể áp dụng trong thực tế để xác định chế độ cho mỗi mẻ tẩm, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng, chất lượng gỗ tẩm. Ngâm gỗ có độ ẩm cao có thể áp dụng để xây dựng chế độ … [Read more...]

Đánh giá hiệu quả các mô hình trang trại lâm nghiệp tại hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ

Trần Thị Thu Thuỷ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt Trang trại Lâm nghiệp là một loại hình tổ chức sản xuất mới trong sản xuất lâm nghiệp ở Việt Nam. Đề tài đã hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản và khái quát thực trạng phát triển về kinh tế trang trại lâm nghiệp ở hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ, phân tích đánh giá hiệu quả một số mô hình trang trại lâm nghiệp tại khu vực nghiên cứu. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và … [Read more...]

Nghiên cứu Đề xuất công nghệ chế biến gỗ rừng trồng

Trấn Tuấn Nghĩa, Bùi Chí Kiên Trung tâm NC & CGKT Công nghiệp rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các số liệu thu thập được từ các đợt khảo sát thực trạng trồng, sử dụng, chế biến gỗ rừng trồng ở các tỉnh miền núi phía Bắc và thông qua việc tìm hiểu kết quả của các công trình nghiên cứu chế biến gỗ rừng trồng ở trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã đề xuất các công nghệ chế biến gỗ rừng trồng cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Những đề xuất này … [Read more...]

Điều tra, đánh giá xác định tập đoàn cây trồng rừng sản xuất có hiệu quả trên các dạng lập địa chủ yếu trong các vùng kinh tế lâm nghiệp toàn quốc

Phạm Đình Tam, Lại Thanh Hải, Đặng Quang Hưng, Trần Đức mạnh Trung tâm ứng dụng KHKT Lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt Cho đến nay, vấn đề lựa chọn tập đoàn cây trồng phục vụ trồng rừng vẫn là một trong những đòi hỏi cấp bách của các cơ sở sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt là những loài cây có giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng. Bài báo đã nêu lên một số kết quả như sau: - Dạng lập địa trong mỗi vùng kinh tế lâm nghiệp là khá phức tạp, … [Read more...]

Đánh giá ảnh hưởng của cây công nghiệp thân gỗ (Cà phê)

Ngô Đình Quế, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thanh Tùng, Tạ Thu Hoà Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Mở đầu Cho đến nay diện tích trồng cà phê ở Việt Nam là rất lớn, lượng cà phê xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới nhưng số công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của việc trồng cà phê đến môi trường, xã hội còn rất ít. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc trồng cà phê đến xói mòn đất, thử nghiệm các công thức phân bón, phương thức bảo vệ đất chủ yếu do Viện Nông hoá Thổ nhưỡng và Viện Nghiên cứu Cà phê Tây … [Read more...]

Thăm dò ảnh hưởng của liều lượng phối hợp phân lân hữu cơ sinh học sông Gianh và phân khoáng DAP đến sinh truởng của Keo lai trên nền đất rừng Tân Lập tỉnh Bình Phước

Phạm Thế Dũng, Nguyễn Thị Thuận, Ngô Văn Ngọc Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ Việc sử dụng các sản phẩm phân hữu cơ phối hợp với các loại phân khoáng đã làm tăng năng suất cho nhiều loại cây trồng dài ngày trong nông nghiệp như cà phê, điều. Chuyên đề nghiên cứu này được thực hiện tại Trạm Thực nghiệm Tân Lập, tỉnh Bình Phước từ 6/2001 đến 4/2002 nhằm góp phần tìm hiểu ảnh hưởng một số công thức bón phân theo liều lượng phân hữu cơ hỗn hợp với phân khoáng đối với cây keo lai trong giai … [Read more...]

Nghiên cứu trữ lượng các bon thảm tươi và cây bụi: Cơ sở để xác định đường các bon cơ sở trong các dự án trồng rừng/tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch ở Việt Nam

Vũ Tấn Phương Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường (RCFEE) Viện Khoa học Lâm nghiệp VIệt Nam Mở đầu Sự gia tăng nhanh chóng nồng độ khí nhà kính (KNK) trong khí quyển gồm CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, FS6, trong đó chủ yếu là CO2, được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự biến đổi khí hậu. Nguồn gây phát sinh KNK là sử dụng năng lượng từ việc đốt cháy nhiên liệu, sản xuất công nghiệp (khai thác khoáng sản, sản xuất hóa chất,…), sản xuất nông lâm nghiệp (sử dụng phân … [Read more...]

Định hướng xây dựng hệ phân loại đất ngập nước của Việt Nam

Phạm Trọng Thịnh Phân Viên ĐTQHR II Đất ngập nước (ĐNN) có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, nhất là đối với những người dân sống trong hoặc gần những vùng ĐNN, như: cung cấp lương thực (lúa gạo), thực phẩm (thủy sản, rau xanh), chất đốt, vật liệu làm nhà cửa, đồng thời cũng là địa bàn sinh sống và sản xuất của con người. Đất ngập nước bảo vệ sự đa dạng sinh học, duy trì các quá trình sinh thái, lọc sạch nước thải, điều hòa khí hậu, bảo vệ các giá trị văn hóa và lịch … [Read more...]

Thử nghiệm sử dụng ống mica trong lai giống Thông

Nguyễn Minh Chí, Lê Văn Thuật, Đỗ Minh Hiển Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nghiên cứu lai giống cho các loài Thông đã thu được nhiều thành công, đặc biệt ở các nước Châu Âu có nền lâm nghiệp phát triển. Các nghiên cứu này rất đa dạng từ thử nghiệm lai khác loài, thời điểm nón tiếp nhận hạt phấn đến nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu cách ly trong lai giống... Các loại vật liệu được sử dụng thành công là túi PBS, ống mica, bao Lawson. Mỗi loại vật liệu đều có ưu nhược điểm, do vậy tuỳ … [Read more...]