Một số giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ở Việt Nam

Ngô Đình Quế và các CTV - Trung tâm NC Sinh thái và Môi trường rừng I. Mở đầu Nước ta là một trong số ít nước trên thế giới có hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển rất độc đáo của vùng đất ngập nước. Vai trò và ý nghĩa kinh tế, xã hội, môi trường của rừng ngập mặn đã được khẳng định trong nghiên cứu và trong thực tiễn không những ở nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt nơi có rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn là hệ sinh thái rất nhạy cảm với các yếu tố môi trường và phương thức quản lý, … [Read more...]

Liệu rừng có phòng hộ đầu nguồn được không?

Tóm lược những quan điểm hiện nay về mối liên hệ giữa sử dụng đất, chức năng thuỷ văn của vùng đầu nguồn và sinh kế của người dân ở Việt nam Phần giới thiệu Vùng đầu nguồn Việt Nam có tầm quan trọng lớn lao đối với mọi người trong Nước, chúng cung cấp nước ngọt cho các hộ gia đình, cho nông nghiệp, công nghiệp và thuỷ điện. Do vậy, cũng chính nguồn lợi này mà Nhà nước đã tập trung quản lý các vùng đầu nguồn để duy trì được nguồn nước sạch ổn định. Người dân sống ở các vùng đầu nguồn chủ yếu là … [Read more...]

ứng dụng ảnh viễn thám siêu Phổ (hyperspectral) vào việc theo dõi quá trình sa mạc hoá. Nghiên cứu thử nghiệm tại Tabernas, Tây Ban Nha

Hoàng Việt Anh[1] Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam 1. Giới thiệu Trong ba thập kỷ qua, công nghệ viễn thám đã có những thành tựu hết sức to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu trái đất và trở thành một công cụ quan trọng cho việc đánh giá và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Ngành viễn thám đã mở ra khả năng cho những nghiên cứu về môi trường ở mức toàn cầu, cung cấp các dữ liệu chính xác và kịp thời cho các nhà quản lý. Tại Việt nam, các loại ảnh viễn thám truyền thống như LandSat, SPOT và ảnh máy … [Read more...]