Hội thảo khởi động chương trình xây dựng phương pháp phân tích nội bộ cho ba chỉ tiêu amoni, nitrát và phốtpho dễ tiêu tại Phòng thí nghiệm Đất và Môi trường được tài trợ từ Chính phủ Australia

Sáng ngày 21/7/2017, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường Rừng đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phân tích amoni, nitrát và phốtpho dễ tiêu trong mẫu đất tại một số phòng thí nghiệm tại Hà Nội”. Hội thảo là hoạt động khởi động cho xây dựng phương pháp phân tích nội bộ với mục tiêu hiểu rõ được tầm quan trọng của các yếu tố dinh dưỡng nitơ và phốtpho trong đất đối với cây trồng, cập nhật các phương pháp phân tích cho amoni, nitrát và phốtpho dễ tiêu đang được ứng dụng tại … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Điều tra, hỗ trợ kiểm kê rừng tại ba tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2015 – 2016.

Thực hiện Quyết định số 781/QĐ/KHLN-KH ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Điều tra, hỗ trợ kiểm kê rừng tại ba tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2016, thuộc dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016” . Ngày 17  tháng 9 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp Viện nhiệm vụ: … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn trên các điều kiện lập địa khó khăn góp phần chắn sóng vùng ven biển các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Đoàn Đình Tam 1. Đặt vấn đề Rừng ngập mặn có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ môi trường đặc biệt là chắn sóng bảo vệ đê biển nhất là sau khi xảy ra thảm hoạ sóng thần ở Tsynami. Việc trồng rừng ngập mặn hiện nay nhìn chung là thuận lợi, tỷ lệ thành rừng tương đối cao do việc phân bố của rừng ngập mặn thường gắn với đặc điểm đất phù sa và đặc điểm thuỷ triều. Ở vùng ven biển phía Bắc, rừng ngập mặn gây trồng chiếm một tỷ lệ lớn. Tuy nhiên, trong thực tiễn không phải chỗ nào cũng có rừng … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu xác định giá trị rừng phòng hộ ven biển vùng duyên hải Nam Trung bộ và Nam bộ

Vũ Tấn Phương và cs 1. Đặt vấn đề Rừng phòng hộ ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn có vai trò hết sức quan trọng đối với việc phòng hộ và đời sống nhân dân vùng ven biển - nơi được coi là vùng dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của thiên nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Chúng không chỉ cung cấp một lượng lớn gỗ, củi, than, hoá chất, dược liệu, v.v mà còn đem lại giá trị phòng hộ vô cùng to lớn như cố định phù sa; lấn biển; chống xói lở bờ biển; hạn chế tác hại của … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Hoàn thiện phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong lâm nghiệp

Vũ Tấn Phương và cs   1. Đặt vấn đề Phát thải khí nhà kính (KNK), bao gồm các khí CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs và CS6, trong đó chủ yếu là CO2 được coi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu. Nguồn gây phát thải KNK chủ yếu là do đốt cháy nguyên liệu hóa thạch (xăng, dầu, ..), khai thác khoáng sản và thay đổi sử dụng đất (chuyển đổi rừng sang các mục đích phi lâm nghiệp). Trong các nguồn gây phát thải thì việc phá rừng nhiệt đới và thay đổi sử dụng đất trong lâm … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh thái một số loài cây lá rộng bản địa làm cơ sở cho việc gây trồng rừng

TS. Hà Thị Mừng Trung tâm NC sinh thái và môi trường rừng 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Dẻ đỏ (Lithocarpus  ducampii A.Camus), Kháo vàng (Machilus odoratissima Ness), và Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus Kurz) là các loài cây gỗ có giá trị kinh tế cao đang bị khai phá một cách nghiêm trọng. Cả ba loài đều rất có triển vọng cho các hoạt động trồng phục hồi và làm giàu. Đây cũng là các loài được xác định là ưu tiên cho trồng rừng ở Việt Nam, trong đó, Dẻ đỏ và Kháo vàng là những loài cây gỗ có ý nghĩa cho … [Read more...]

Báo cáo tóm tắt đề tài: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây bản địa đa mục đích: Ươi (Scaphium macropodum), Cọc rào (Jatropha curcas)

Lê Quốc Huy Trung tâm Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp 1.    GIỚI THIỆU Ươi (Scaphium macropodum) và Cọc rào (Jatropha curcas) là 2 loài cây có những đặc điểm sinh học rất khác biệt, với những hiện trạng quản lý, phát triển khác nhau, mục tiêu quan tâm, nghiên cứu phát triển rất khác nhau từ nhiều khía cạnh, góc độ và từ các nhóm khác nhau. Chính vì vậy trong nghiên cứu của Đề tài ngay từ đầu đã đặt ra là phải có các cách tiếp cận thực hiện nghiên cứu khác nhau cho 2 loài cây này, nhằm đạt … [Read more...]

Báo cáo tóm tắt đề tài: Nghiên cứu Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm

PGS.TS Ngô Đình Quế 2006-2008 Ths Đinh Thanh Giang 2009. 1. Tóm tắt. Đề tài trọng điểm cấp Bộ: “Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm” được thực hiện trong 4 năm 2006- 2009. 2. Nội dung chủ yếu của đề tài: 1. Tổng hợp các tài liệu ở trong và ngoài nước, các kết quả trong nghiên cứu và sản xuất có liên quan. 2. Điều tra, đo đếm sinh trưởng rừng ngoài hiện trường, xây dựng bản đồ năng suất rừng trồng ở các cơ sở sản xuất. Nghiên cứu và … [Read more...]

Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam

Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng TÓM TẮT Nghiên cứu tiến hành trên bốn lưu vực đầu nguồn là sông Cầu - Bắc Kạn, sông Cả - Nghệ An, sông Thạch Hãn - Quảng Trị và sông Đạ Tẻh – Lâm Đồng. Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng bộ tiêu chí và xác định quy mô rừng phòng hộ đầu nguồn (RPHĐN) bị suy thoái nghiêm trọng ở các lưu vực lựa chọn. Bộ tiêu chí xác định RPHĐN bị suy thoái nghiêm trọng bao gồm 7 tiêu chí và 23 chỉ số về rừng, … [Read more...]

Đánh giá ảnh hưởng của Cà phê đến môi trường ở Tây Nguyên

Ngô Đình Quế, Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thanh Tùng, Tạ Thu Hoà Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Bài viết này là một trong các nội dung của dự án "Điều tra đánh giá tác động của rừng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đến một số yếu tố môi trường nhằm đề xuất cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn môi trường lâm nghiệp" từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 4 năm 2004 do Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng - Viện KHLN Việt Nam thực … [Read more...]