Trầm hương Việt Nam dưới con mắt các nhà khoa học Nhật Bản

PGS. Đinh xuân Bá Chủ tịch HĐQT Công ty SECOIN Tháng 11/2005, các giáo sư của Institute of Natural Medicine, University of Toyama (Nhật Bản) đã tìm ra một sesquiterpene mới của Trầm Hương Việt nam và chứng minh trong phòng thí nghiệm hiệu ứng kích cảm của nó trên quá trình sinh trưởng của "chất nuôi dưỡng tế bào thần kinh" BDNF (New sesquiterpene from Vietnamese agarwood and its induction effect on Brain-derived Neurotrophic Factor mRNA expression in vitro). Vật liệu được khảo sát là 4,52g … [Read more...]

Báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ về tiềm năng sản xuất bột giấy của cây Dó bầu

TS. Đào Sỹ Sành TS. Nguyễn Huy Sơn Ths Cao Văn Sơn Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Viện Công nghiệp giấy và Xenluylô I. Đặt vấn đề Có thể nói trong những năm gần đây công nghệ trồng rừng nguyên liệu giấy đã có những bước tiến vuợt bậc không chỉ về năng suất trồng rừng mà còn cho ra đời nhiều giống cây nguyên liệu có chất lượng cao. Theo các kết quả nghiên cứu thực nghiệm nhiều năm của Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản thuộc Viện Khoa học Lâm … [Read more...]

Các loài cây cho Trầm ở Việt Nam

Vũ Văn Dũng - Nguyễn Quốc Dựng Viện Điều tra qui hoạch rừng I. Phân loại các loài Dó trầm ở ViệtNamQua tài liệu điều tra của chúng tôi, cho thấy ở Việt Nam, cho tới nay đã phát hiện 6 loàithuộc 3 chi của họ Trầm hương (Thymeleaceae) có khả năng tạo thành trầm trong cơ thể chúng. Các chi và loài đó là:1/ Chi Dó bụi - Gyrinops GaertnĐây là một chi với 9 loài, phân bố ở Nam và Đông Nam á. Chi Gyrinops khác chiDó trầm - Aquilaria ở chỗ, hoa của các loài thuộc chiGyriops chỉ có 5 nhị và lá của … [Read more...]

Cây Dó bầu và Trầm hương – Thực trạng và định hướng phát triển

TS. Nguyễn Huy Sơn Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hội thảo do Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại Hà Nội ngày 17/9/2007. Tham dự Hội thảo có 185 đại biểu đại diện cho các cơ quan: Bộ Nông nghiệp & PTNT), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), các sở Nông nghiệp & PTNT của 25 tỉnh có liên quan ; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Hà Tĩnh, Kiên Giang và Bình … [Read more...]

Quy chế mạng lưới Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam

(Bổ sung Bản quy chế ban hành ngày 25/2/2004) Phần I :Tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động 1.1. Tên gọi tổ chức: Mạng lưới Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế là Vietnam NTFP Network (Vietnam Non-timber Forest Products Network).Mạng lưới LSNG Việt Nam là tổ chức không lợi nhuận, tự nguyện của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có quyền lợi, nghĩa vụ, hoặc quan tâm tới hoạt động nghiên cứu, bảo tồn, sản xuất, chế biến, thị trường, chính sách xã hội về LSNG ở … [Read more...]

Lâm sản ngoài ngỗ Việt nam: Vấn đề nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật

lâm sản ngoài ngỗ Việt nam: Vấn đề nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Lê Thanh Chiến Giám đốc Trung tâm Lâm đặc sản I. Thực trạng nghiên cứu chế biến Lâm sản ngoài gỗ (LSGN) Lâm sản ngoài gỗ (LSGN )1 LSGNà thành phần quan trọng của rừng nhiệt đới có giá trị kinh tế và dược lý cao (khoảng 1800 loài thảo mộc có giá trị dược lý, 40 loài song mây, 76 loài cho nhựa thơm, 600 loài có ta nanh, 160 loài cho tinh dầu và 260 loài cho dầu béo …). Lâm sản ngoài gỗ LSGNà nguyên liệu của nhiều … [Read more...]

Kết quả nghiên cứu vai trò của giới trong việc thu hái và sử dụng gỗ củi ở xã khang ninh – vùng đệm vườn quốc gia ba bể

Lê Thu Hiền, Võ Đại Hải Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   Giới và bình đẳng giới là một vấn đề ngày càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Ngày 21/01/2002Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Namđến năm 2010. Tiếp đó ngày 18/3/2002 Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2005, trong … [Read more...]

Thị trường lâm sản rừng trồng sản xuất ở các tỉnh miền núi phía Bắc và các chính sách để phát triển

Võ Đại Hải   Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   Vùng miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh, phân bố ở 3 vùng sinh thái nông nghiệp là Tây Bắc, Đông Bắc và Trung tâm Bắc Bộ. Đây là vùng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về an ninh quốc phòng và tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như về phòng hộ môi trường nhưng đồng thời đây cũng là vùng chậm phát triển với cơ sở hạ tầng thấp kém, điều kiện tự nhiên phức tạp, địa hình đồi núi cao và rất dốc, đặc biệt là … [Read more...]