Lâm sản ngoài ngỗ Việt nam: Vấn đề nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật

lâm sản ngoài ngỗ Việt nam: Vấn đề nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Lê Thanh Chiến Giám đốc Trung tâm Lâm đặc sản I. Thực trạng nghiên cứu chế biến Lâm sản ngoài gỗ (LSGN) Lâm sản ngoài gỗ (LSGN )1 LSGNà thành phần quan trọng của rừng nhiệt đới có giá trị kinh tế và dược lý cao (khoảng 1800 loài thảo mộc có giá trị dược lý, 40 loài song mây, 76 loài cho nhựa thơm, 600 loài có ta nanh, 160 loài cho tinh dầu và 260 loài cho dầu béo …). Lâm sản ngoài gỗ LSGNà nguyên liệu của nhiều ngành … [Read more...]

Chặng đường 40 năm nghiên cứu bảo quản gỗ và lâm sản

Tỏ Bảo quản gỗ, Khoa Hoá bảo quản, nay là Phòng nghiên cứu Bảo quản lâm sản từ khi được thành lập luôn là đơn vị thành viên gắn liền với nhiệm vụ và sự phát triển của Viện nghiên cứu Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp rừng nay là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. I. Lịch sử hình thành, nhiệm vụ, phương hướng và cơ sở Vật chất của Phòng Nghiên cứu biện pháp giữ gìn giá trị và nâng cao tuổi thọ của gỗ và lâm sản từkhi khai thác đến kết thúc quá trình sử dụng, nhằm góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên … [Read more...]