Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực công nghiệp rừng

1 Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến 2 Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính, kích thước lớn từ gỗ Bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophylla) làm vật liệu đóng tàu đi biển 3 Sơn chống hà C.HA16 dùng cho tàu thuyền gỗ đi biển 4 Qui trình công nghệ tạo sản phẩm gỗ khối từ ván bóc gỗ Keo 5 Quy trình kỹ thuật bảo quản gỗ nguyên liệu sản xuất đồ mộc bằng chế phẩm BORAG1 và BORAG2 6 Ván dăm sinh học CR-B18 dùng làm vật liệu cách âm, cách nhiệt 7 Quy trình công nghệ sản xuất … [Read more...]

Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ rừng

1. Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp sâu róm hại thông mã vỹ và thông nhựa. 2. … [Read more...]

Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm sinh

1 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Keo tai tượng ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 2 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho Bạch đàn lai UP ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 3 Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân Lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ 4 Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng Keo lưỡi liềm trên … [Read more...]

Tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực giống và công nghệ sinh học

1.1 Kỹ thuật nhân giống Mắc ca bằng phương pháp ghép 1.2 Quy trình vi nhân giống quy mô công nghiệp cho 3 giống Keo lá tràm Clt18, Clt57 và Clt98 1.3 Quy trình nhân giống Thông caribaea bằng phương pháp giâm hom 1.4 Nhân giống các gia đình Keo tai tượng bằng nuôi cấy in vitro 1.5 Kỹ thuật nhân giống cây Sa mộc bằng phương pháp giâm hom 1.6 Kỹ thuật nhân giống hom cành Tre ngọt (Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz) 1.7 Kỹ thuật nhân giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) … [Read more...]

Giới thiệu một số giống cây trồng lâm nghiệp và tiến bộ kỹ thuật được công nhận

Viện Nghiên cứu Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, tiền thân là Viện Khoa học Lâm nghiệp được thành lập năm 1961. Đến nay, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã trở thành đơn vị một đơn vị sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt, với chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong 60 năm qua, với hơn 1000 công trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, … [Read more...]

Danh mục các giống cây lâm nghiệp được công nhận

Danh mục giống cây lâm nghiệp được công nhận năm 2000 1.2.1. Dòng vô tính được công nhận   TT Tên giống được công nhận Tên đơn vị tạo giống Quyết định công nhận giống Đặc điểm ưu việt 1 Giống Keo lai tự nhiên Ký hiệu: BV10 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam 132/QĐ/BNN – KHCN, ngày 17 tháng 1 năm 2000 Chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất 25-30 m3/ha/ năm trên lập địa tốt 2 Giống … [Read more...]

Quy trình sản xuất nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) invitro dạng bột cho cây lâm nghiệp

[Read more...]

Kỹ thuật lên líp, bón phân và mật độ thích hợp trồng rừng keo lưỡi liềm trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ

[Read more...]

Công nghệ sản xuất ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn từ gỗ bạch đàn Urophylla (Eucalyptus urophilla) làm vật liệu đóng tàu thuyền đi biển

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN   Tên tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đề nghị công nhận:  Công nghệ sản xuất  ván ép nhiều lớp biến tính, kích thước lớn từ gỗ bạch đàn urophylla (Eucalyptus urophylla) làm vật liệu đóng tàu thuyền đi biển Tên cơ quan, cá nhân đề nghị: Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc … [Read more...]

Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến

[Read more...]