Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Văn Bốn

Tên luận án “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, tính chất gỗ và tính bất thụ của keo tam bội làm cơ sở cho chọn giống  và trồng rừng”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp              Mã số: 9 62 02 07 Nghiên cứu sinh: Phạm Văn Bốn Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Huy Thịnh và TS. Nghiêm Quỳnh Chi Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Về sinh trưởng Bốn dòng keo lai tam bội có triển vọng gồm: X101, … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Minh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thanh Minh. Đề tài: “ Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe) tại vùng Đông Nam Bộ”. Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 9 62 02 05 Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thanh Minh Thời gian:  8h30’, Thứ hai, ngày 08 tháng 11 năm 2021. Địa điểm: Họp online tại phòng 305 nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Đoàn Tiến Vinh

Tên luận án: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý rừng phòng hộ vùng Tây Nguyên theo hướng bền vững”. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 9 62 02 11 Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Tiến Vinh Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1) PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi; 2) PGS.TS. Trần Văn Con Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Toàn vùng Tây Nguyên hiện có 637.911 ha diện tích đất quy hoạch RPH trong đó tỉ lệ diện tích chưa bị suy … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lưu Tiến Đạt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/10/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Tiến Đạt đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa đến sinh trưởng và sản lượng mủ của rừng trồng Cao su (Hevea brasiliensis) tại tỉnh Lai Châu. Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Vương Văn Quỳnh; TS Trần Văn Tuý. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải … [Read more...]

Nghiên cứu sinh Lê Thành Công bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 04/10/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thành Công đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 11 với tên đề tài: " Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học phân hủy vật liệu cháy dưới tán rừng Thông nhựa và Thông mã vĩ từ nấm ở Việt Nam". Người hướng dẫn khoa học: GS. TS Phạm Quang Thu; TS Vũ Văn Định. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. … [Read more...]

NCS Trần Hoàng Quý bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 14/7/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hoàng Quý đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 08 với tên đề tài: " Nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai". Người hướng dẫn khoa học: GS. TSKH Nguyễn Ngọc Lung Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải … [Read more...]

NCS Kim Ngọc Quang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 30/06/2021, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Kim Ngọc Quang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh, Mã sốchuyên ngành: 9 62 02 05 với tên đề tài “ “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm phát triển cây Ba kích (Morinda officinalis How) tại tỉnh Bắc Giang” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Võ Đại Hải; PGS. TS Trần Văn Ơn. Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Triệu Văn Hùng … [Read more...]

Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Trần Hoàng Quý

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hoàng Quý. Đề tài: “Nghiên cứu khả năng tích lũy sinh khối ở hệ sinh thái rừng thứ sinh lá rộng thường xanh tại Kon Hà Nừng, Gia Lai”. Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng Mã số: 9 62 02 07 Nghiên cứu sinh:  Trần Hoàng Quý Thời gian:  8h30’, Thứ tư, ngày 14 tháng 07 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng – Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Phường Đức … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lưu Tiến Đạt

Tên luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của lập địa đến sinh trưởng và sản lượng mủ của rừng trồng cao su (Hevea brasiliensis) tại tỉnh Lai Châu” Chuyên ngành: Lâm sinh                          Mã số: 9.62.02.05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Lưu Tiến Đạt Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1) GS.TS. Vương Văn Quỳnh               2) TS. Trần Văn Túy Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: (1) Lai Châu có khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Nhiệt độ trung … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Ngọc Hà

Tên luận án: “Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng thâm canh Sa mộc (Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook) ở vùng Đông Bắc Bộ” Chuyên ngành: Lâm sinh             Mã số: 9 62 02 05 Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Ngọc Hà Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Đặng Văn Thuyết; TS. Trần Bình Đà. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Nghiên cứu về ảnh hưởng của một số nhân tố lập địa đến sinh trưởng của rừng trồng Sa mộc cho … [Read more...]