Thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 như sau: 1.      Chỉ tiêu và các chuyên ngành đào tạo 1.1.           Chỉ tiêu đào tạo: 10 chỉ tiêu 1.2.           Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành a)     Lâm sinh (mã số: 62 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 62 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 62 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 62 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 62 54 03 … [Chi tiết...]

Thông tin luận án của NCS Đỗ Hữu Sơn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu luận án Tiến sĩ  về đề  tài : "Nghiên cứu ảnh hưởng của loài cây mẹ và biến dị, di truyền về sinh trưởng và tính chất gỗ trong chọn giống Keo lai tự nhiên". Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp; Mã số: 62 62 02 07. Họ và tên NCS: Đỗ Hữu Sơn Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  TS. Hà Huy Thịnh và GS.TS Lê Đình Khả Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án đã nghiên cứu ảnh … [Chi tiết...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phùng Văn Khen

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phùng Văn Khen với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Cóc hành (Azidirachta exselsa (Jack) Jacob) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ; Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Thị Mừng và PGS.TS. Phạm Thế Dũng Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2017 tại phòng 306, khu nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm … [Chi tiết...]

Thông tin luận án của NCS Phạm Tuấn Anh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu luận án Tiến sĩ  về đề  tài : "Xây dựng phương pháp để cộng đồng ứng dụng trong đo tính giám sát cacbon rừng lá rộng thường xanh ở Tây Nguyên". Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05. Họ và tên NCS: Phạm Tuấn Anh Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  PGS.TS Bảo Huy Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tóm tắt những kết luận mới của luận án - Phương pháp thiết lập mô hình sinh khối dạng power phi tuyến tính Maximum Likelihood … [Chi tiết...]

Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thanh Hải

DSC08024

Ngày 24 tháng 5 năm 2017 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Lại Thanh Hải đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choerospondis axillarix (Roxb.) Burtt. et Hill) cung cấp gỗ lớn tại Sơn La và Lào Cai. Chuyên ngành: Lâm sinh                        Mã số: 62. 62. 02. 05 Thầy hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Trần Văn Con Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. … [Chi tiết...]

Quy chế đào tạo sau đại học

Chi tiết quy chế xem tại đây:  2017_Quy chế đào tạo sau đại học … [Chi tiết...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thanh Hải

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lại Thanh Hải với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choercspondis axillarix (Roxb.) Burtt. et Hill) cung cấp gỗ lớn tại Sơn La và Lào Cai Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Con Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017 tại phòng họp tầng 2, khu nhà 7 tầng -  Viện Khoa học Lâm … [Chi tiết...]

Học bổng ENDEAVOUR

Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia thông báo chương trình học bổng Endeavuor niên khóa 2018 nhận hồ sơ từ ngày 19 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2017. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển. Chi tiết  học bổng xem tại đây: Học bổng Endeavour hoặc truy cập vào web https://internationaleducation.gov.au/endeavuor Trân trọng thông báo! Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế … [Chi tiết...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đỗ Hữu Sơn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Đỗ Hữu Sơn với tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các loài cây mẹ đến sinh trưởng và tính chất gỗ của các giống keo lai tự nhiên; Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp; mã số: 62 62 02 07. Người hướng dẫn khoa học: TS. Hà Huy Thịnh và GS.TS. Lê Đình Khả Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2017 tại phòng 306, khu nhà 4 tầng - Viện Khoa học Lâm … [Chi tiết...]

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Lại Thanh Hải

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu luận án Tiến sĩ vềđề tài luận án: "Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt. et Hill) cung cấp gỗ lớn tại Sơn La và Lào Cai". Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 62 62 02 05. Họ và tên NCS: Lại Thanh Hải. Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  PGS.TS Trần Văn Con Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tóm tắt những kết luận mới của luận án 1. Đặc điểm sinh học - Xoan nhừ là cây gỗ … [Chi tiết...]