Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Phạm Quang Tuyến với tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm thực vật bậc cao có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Tuyên Quang. Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Triệu Văn Hùng; TS Phan Minh Sáng Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ sáu, ngày 02 tháng 11 năm 2018 tại Phòng 306 nhà … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chung

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Huỳnh Văn Chung với tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học để phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông PôKô tỉnh Kon Tum Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Con; PGS. TS Nguyễn Danh Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ tư, ngày 01 tháng 8 năm 2018 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp … [Read more...]

Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 30 năm 2018

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trân trọng thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 như sau: 1. Các chuyên ngành đào tạo tiến sỹ: Gồm 5 chuyên ngành: a)     Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) b) Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) c) Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) d) Quản lý tài nguyên rừng  (mã số: 9 62 02 11) đ) Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) 2. Điều kiện dự tuyển đào tạo tiến sĩ: Người dự tuyển đào tạo tiến sĩ phải có các … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chung

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học để phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kon Tum”. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Họ và tên NCS: Huỳnh Văn Chung Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Văn Con 2. PGS. TS Nguyễn Danh Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Tóm tắt những kết luận mới của luận án: 1. Hiện trạng các trạng thái RPHĐN: Lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kom Tum có tổng diện tích 316.676,2 ha, diện … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Bùi Trọng Thủy

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Bùi Trọng Thủy với tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Dẻ xanh (Lithocarpus pseudosundaicus (Hickel et A.Camus) Camus) tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Võ Đại Hải Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Bùi Trọng Thủy

  Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Dẻ xanh (Lithocarpus pseudosundaicus (Hickel et A.Camus) Camus) tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Trọng Thủy Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS Võ Đại Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Tóm tắt các kết luận mới của luận án: 1. Đặc điểm hình thái, phân bố, sinh thái Dẻ xanh là cây gỗ lớn, chiều cao có thể … [Read more...]

Tổ chức hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Phạm Trọng Nhân

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Trọng Nhân với tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thành Mến, GS. TS. Nguyễn Xuân Quát Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vũ Đức Toàn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Đức Toàn với tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Sơn tra (Docynia indica (Wall.) Decne.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Tiến Hinh; PGS. TS Đỗ Anh Tuân Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30', thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2018 Tại phòng họp 2 – Tòa nhà … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Phạm Trọng Nhân

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chọn loài cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật trồng nhằm hoàn phục môi trường sau khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Chuyên ngành: Lâm sinh                                                Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Trọng Nhân Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thành Mến, GSTS. Nguyễn Xuân Quát Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Ở Tây Nguyên, quặng bauxite đang … [Read more...]

Thông tin luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp của Nghiên cứu sinh Vũ Đức Toàn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, gây trồng cây Sơn tra (Docynia indica (Wall.) Decne.) tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Chuyên ngành: Lâm sinh                                   Mã số: 9620205 Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đức Toàn Họ và tên cán bộ hướng dẫn: GS.TS. Vũ Tiến Hinh; PGS.TS. Đỗ Anh Tuân Tên cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Đặc điểm sinh trưởng, hình thái … [Read more...]