Tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh La Ánh Dương

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS La Ánh Dương với tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Wild.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp; Mã số: 9620207. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa; PGS. TS Phí Hồng Hải Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 26 … [Read more...]

Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh La Ánh Dương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng và mục ruột của Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) trong các khảo nghiệm hậu thế thế hệ 2”. Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp;  Mã số: 9620207 Họ và tên nghiên cứu sinh: LA ÁNH DƯƠNG Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hoàng Nghĩa; TS. Phí Hồng Hải Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN: Mục tiêu chính của luận án … [Read more...]

NCS Đinh Công Trình bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 06/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Đinh Công Trình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Lâm sinh (mã số 9620205), với tên đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và kỹ thuật gây trồng Chò xanh (Termina myriocarpa Huerch ET M.A) vùng Tây Bắc” với sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Triệu Văn Hùng và TS. Phạm Đức Chiến. Các đại biểu tham dự buổi lễ có TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, các giáo … [Read more...]

NCS Trần Hồng Sơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 05/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hồng Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng (mã số 9620208), với tên đề tài “Điều tra, đánh giá một số đặc điểm lâm học và tăng trưởng làm cơ sở phát triển loài Giổi nhung (Paramichelia braianensis Dandy) theo hướng kinh doanh gỗ lớn ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Nguyễn Ngọc Lung và TS. Phan Minh Sáng. Các đại biểu tham dự … [Read more...]

NCS Đàm Văn Toàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện

Sáng ngày 03/9/2019, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nghiên cứu sinh (NCS) Đàm Văn Toàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng (mã số 9620211), với tên đề tài “Nghiên cứu quản lý bền vững bệnh rụng lá mùa mưa trên cây cao su do nấm Phytophthora spp. ở vùng Đông Nam Bộ” với sự hướng dẫn khoa học của GS. TS. Phạm Quang Thu. Các đại biểu tham dự buổi lễ có TS. Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, giáo viên hướng dẫn cùng … [Read more...]

Tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Đinh Công Trình

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đinh Công Trình với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và kỹ thuật gây trồng Chò xanh (Termina myriocarpa Huerch ET M.A) vùng Tây Bắc. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Triệu Văn Hùng; TS Phạm Đức Chiến Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ sáu, ngày 6 tháng 09 năm 2019 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm … [Read more...]

Tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Trần Hồng Sơn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Hồng Sơn với tên đề tài luận án: Điều tra, đánh giá một số đặc điểm lâm học và tăng trưởng làm cơ sở phát triển loài Giổi nhung (Parachichelia braianensis Dandy) theo hướng kinh doanh gỗ lớn ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung; TS Phan Minh Sáng Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ năm, ngày 5 tháng 09 … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Đàm Văn Toàn

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đàm Văn Toàn với tên đề tài luận án: Nghiên cứu quản lý bền vững bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su do nấm Phytophthora spp. ở vùng Đông Nam Bộ. Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Mã số: 9620211. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Quang Thu Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 3tháng 09 năm 2019 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Phạm Quang Tuyến

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phạm Quang Tuyến với tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm thực vật bậc cao có mạch và đề xuất giải pháp bảo tồn một số loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Tuyên Quang. Chuyên ngành: Lâm sinh; Mã số: 9620205. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Triệu Văn Hùng;  TS phan Minh Sáng Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ sáu, ngày 30tháng 08 năm 2019 tại Phòng Hội thảo … [Read more...]

Tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Lê Như Dũng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Như Dũng với tên đề tài luận án: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở thành phố Hà Nội. Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên rừng; Mã số: 9620211. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Vương Văn Quỳnh; PGS. TS Ngô Văn Xiêm Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ tư, ngày 28tháng 08 năm 2019 tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà 7 tầng, Viện Khoa học Lâm nghiệp … [Read more...]